Raissa Nauar og Paul Magne Granberg gifter seg 7. august 2022. Familien gratulerer!