Me vil gratulera Olav Ohm med 90årsdagen måndag 6. mars. Ønsker deg ein fin dag.
Beste helsing Modgun og Jan, Ottar og Ingunn, barnebarn og oldebarn.