Me vil gratulera god jenta Sofie Holten Leifsen med 11 år 12. juni.
Masse helsig bestemor og bestefar.