Etne Kyrkjelege Fellesråd: Fasteaksjonen 2022

0068471
6. april 2022
Etne Kyrkjelege Fellesråd

Fasteaksjonen 2022