Etne Kyrkjelege Fellesråd: Opne kyrkjer før helgemesse

0067468
6. november 2021
Etne Kyrkjelege Fellesråd

Opne kyrkjer før helgemesse