Etne Kyrkjelege Fellesråd: Søndag 1. mai

0068642
1. mai 2022
Etne Kyrkjelege Fellesråd

Konfirmasjonsgudsteneste i Imsland kyrkje kl 11 og samtalegudsteneste i Skånevik kl 18