Etne Kyrkjelege Fellesråd: Helgemesse – Ølen og Bjoa

0069720
6. november 2022
Ølen kyrkje

Helgemesse – Ølen og Bjoa