Etne Kyrkjelege Fellesråd: Helgemesse Sandeid-Vikedal- Imsland

0069720
6. november 2022
Sandeid kyrkje

Helgemesse Sandeid-Vikedal- Imsland