Norges Vassdrags- Og Energidirektorat: Blåfalli-Gismarvik

0068840
22. juni 2022
Norges Vassdrags- Og Energidirektorat

Ny 420kV leidning Blåfalli-Gismarvik. Synfaring av trasear i Etne og Vindafjord