Rygg Bedehus: Møte og ungdommar frå lundaneset

0070492
14. mars 2023
Rygg Bedehus

Møte: Misjon Sarepta og ungdommar frå Lundeneset