Skjold, Vats Og Vikebygd Sogelag: Tur til Visnes-gruvene på Karmøy.

0070957
8. juni 2023
Skjold, Vats Og Vikebygd Sogelag

Tur til Visnes-gruvene på Karmøy.