Vikedal Sokneråd: Biskop Anne Lise Ådnøy til Vindafjord

0068286
13. mars 2022
Vikedal Sokneråd

Biskop Anne Lise Ådnøy til Vindafjord