Vikedal Sokneråd: Biskop Anne Lise Ådnøy til Vindafjord

0068286
6. mars 2022
Vikedal Sokneråd

Biskop Anne Lise Ådnøy til Vindafjord