Vindafjord kommune: Strandrydding

0069385
9. september 2022 — 18. september 2022
Vindafjord kommune

Strandrydding