Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd: 17. mai

0064202
17. mai 2020
Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd

17. mai