Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd: 18. mai

0070901
18. mai 2023 kl. 12:00
Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd

Gudsteneste Imsland kyrkje