Skjold og Vikebygd sokneråd: Dåpskjole utstilling – Temakveld med Sigfred Sørensen

0071453
20. september 2023 kl. 19:00
Skjold og Vikebygd sokneråd

Dåpskjole utstilling – Temakveld med Sigfred Sørensen