Skjold og Vikebygd sokneråd: Dåpskjole utstilling

0071453
22. september 2023 kl. 12:00
Skjold og Vikebygd sokneråd

Dåpskjole utstilling