Skjold og Vikebygd sokneråd: Dåpskjole utstilling

0071453
24. september 2023 kl. 11:00
Skjold og Vikebygd sokneråd

Dåpskjole utstilling