Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd: Gudsteneste veke 20

17. mai programmet i Vindafjord og Etne 2024.
17. mai 2024 kl. 11:00
Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd

17. mai Gudstenester i Vindafjord: Sjå program for bygdene i kommunen.