Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd: Gudstenester 27-30. april

0070803
30. april 2023 kl. 11:00
Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd

Gudsteneste i Skjold kyrkje