Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd: Gudstenester 27-30. april

0070803
27. april 2023 kl. 18:00
Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd

Samtalegudsteneste i Sandeid kyrkje