Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd: Gudstensete

0066479
2. mai 2021
Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd

Gudstensete