Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd: Gudstjeneste veke 29

0069101
24. juli 2022
Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd

Gudstjeneste veke 29