Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd: Preikeliste søndag 22. august

0066958
22. august 2021
Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd

Preikeliste søndag 22. august