Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd: preikeliste søndag 27. sept

0067222
27. september 2021
Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd

preikeliste søndag 27. sept