Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd: Søndag 12. juli

0064577
12. juli 2020
Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd

Søndag 12. juli