Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd: Søndag 16. april

0070697
16. april 2023 kl. 18:00
Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd

Gudsteneste i Ølen kyrkje