Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd: Søndag 16. juli

0071249
16. juli 2023 kl. 11:00
Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd

Gudsteneste Sandeid kyrkje