Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd: Til kyrkje

0068138
13. februar 2022
Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd

Til kyrkje