Diakoniutvalet/Ølen soknerådet i Ølen og Bjoa: Torsdagstreff våren 2024

0072243
6. juni 2024 kl. 11:00
Diakoniutvalet/Ølen soknerådet i Ølen og Bjoa

Torsdagstreff våren 2024