Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd: Høgmesse

0069956
18. desember 2022
Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd

Høgmesse