10 Kjappe

Carina Hornenes kan sjå tilbake på to gode møte rundt rusproblematikken, saman med med elevar i både vidaregåande skular og ungdomsskular. I tillegg har to folkemøte på kveldstid trekt mykje folk. Full sal i Sjøperlo i Ølen, og godt besøkt - men ikkje heilt full kinosal på Skakke i Etne. 
Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Set det førebyggande arbeidet i høgsetet

Abonnement
Stian Haugland går inn i 2020 som trenar for Ølen IL sitt A-lag.
Foto: Privat

Mest engsteleg for i 2020: At Etne kjem føre Ølen på tabellen

Abonnement
Sokneprest Per Hjemdal ser fram til å fylle opp kyrkja i julehøgtida.
FOTO: Øystein Silde Frønsdal

— Den store folkefesten der ein ser korleis kyrkja lever i folket

Abonnement
Hilde Sandbekken synes desember er ei kjekk tid i møte med mange gilde kundar.
Foto: Grethe Hopland Ravn

— Det går mest i jobbing og litt soving innimellom

Abonnement
Skal Anne Berit Skipevåg Tveit unna seg noko ekstra, blir det gjerne ein fjelltur i lag med hundane. 
Foto: Privat

— Ser mest opp til alle dei som på dugnad står på for å halde bygdene levande og attraktiv

Abonnement
Foto: Irene Mæland haraldsen

— Hadde me hatt mykje pengar ville eg bygd og drifta turnhall med alt av utstyr inni

Abonnement
Skogbrukar og bonde Kjetil Skartland har også ei anna side; skodespelar på teaterscenen i Vikebygd. 
Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

— Me kunne levd mykje meir kortreist, og eg kan gå heilt i meg sjølv på dette punktet

Abonnement
Monica Nesheim er engasjert på mange felt, ikkje minst for at vatsbygda skal få utvikla seg og vera ein god stad å bu.
Foto: Privat

— Katastrofalt at me i dag legg ned så mykje landbruksjord som me gjer

Abonnement
Karsten Lunde har filateli som sin store hobby, og han samlar på postkort, brev og frimerke. Mellom anna har han mange permar med postkort, som den han har på fanget. 
Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

— Det irriterer meg at folk ikkje ryddar opp etter seg, og hiv rot og skrot rundt mange plasser.

Abonnement
Leiar Kari Frøland Mo i Vikedal grendeutval er optimist etter at ein ny reguleringsplan for tomter i Søndenå-feltet er lagt fram, og Vindafjord tomteselskap opnar opp for tomteutbygging dersom nok kjøparar melder seg på førehand. 
Foto: Jon Edvardsen

Brenn for levande lokalmiljø og at alle bygder har byggeklare tomter til ungdommen som vil flytta heim igjen

Abonnement
Mats Årvik er listetopp for Vindafjord Frp, og han vil avvikle Vikedal legekontor sidan avstanden til Ølen er liten. Foto: Jon Edvardsen

— Me må aldri gløyma dei som har kjempa for det me har i dag

Abonnement
Oddny Miljeteig heime i stova på Tøsse i Åkrafjorden.
Foto: Grethe Hopland Ravn

— Ingen stad er som heime på Tøsse

Abonnement
Jarle Haugen er ny dagleg leiar ved Tveit Regnskap.
Foto: Privat

— Eit skifte på veg inn i ei ny tid

Abonnement
Skjenkjekontrollen sin rapport etter Kystkulturdagane i Sandeid viser at det er grunn til å avvikle ordninga med at unge under 18 år kjem inn på arrangementet der det blir servert alkohol, meiner Åsmund Børretzen, saksbehandlar for alkolholsaker i Vindafjord kommune: Foto: Jon Edvardsen

Går frå kommunal service til kraftbransjen

Abonnement
Wenche Irene Strand Drange blir både inspirert og glad av å få vera med på å dela ut pengar til frivillige lag og organisasjonar. 
Foto: Privat

— Mest engsteleg for konsekvensane av ekstremvêr grunna klimaendringar og utbrot av pandemiar

Abonnement
Kommunalsjef Anne Sofie Sandvik meiner det uansett er viktig at kommunen sikrar seg tomta.

— Synergien ved å samla kommunen sine tenester vil vera svært positivt for alle

Abonnement
Rita Skeie synest det er sosialt og triveleg å jobba dugnad for NMK Vikedal.
Foto: Privat

— Dugnad er både sosialt og triveleg

Abonnement
Xuquan Li har opna utsal av kinesisk mat i Skjold. Ho har i fleire år drive eigen restaurant.
Arkivfoto: Øystein Silde Frønsdal

— Fantastisk kjekt med mat

Abonnement
Terje Bjørgen jobbar for at barn og ungdom skal koma seg ut i det fri.
FOTO: Privat

Vil ha barn og unge ut i naturen

Abonnement
Biblioteksjef Any Tordis Heggebø ser fram til å flytta i nytt bygg.  
Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

— Trivst godt som bygdemenneske

Abonnement