10 Kjappe

Torleif Helvik er ny dagleg leiar i ABC Studio i Etne. Å få jobba med det han likar best; musikk, er noko han set stor pris på. Foto: Privat

Har overtatt som sjef for musikkstudio

Abonnement
Marita Kvitno Staurland i Imsland bygdekvinnelag er glad for den gode oppslutnaden frå bygdefolket Foto: Privat

Eldsjel i bygda der nesten alle stiller når det er arrangement

Abonnement
Jostein Apeland har vore instruktør for Sandeid teater sidan 1982. No har han vore med og servert nok ein premiere. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Lokalteateret er blitt ein livsstil

Abonnement
Veterinær og friluftsmenneske. Håvard Kambo er i sitt ess når han er på fisketur og kan dra heim med fangst. Foto: Privat

— Det beste med å bu på bygda er nærleiken til naturen, samhaldet og dugnadsånda

Abonnement
Konrad Vikedal i Midtbygden Velforening har jobba med å få ny bru over Vikedalselva på plass. Her på kontoret i Ølen nokre år attende. Arkivfoto: Arne Frøkedal

Glad for å få samla bygda igjen

Abonnement
Stina Hetland Golf frå Vikedal er ny leiar på sevicetorget i Vindafjord kommune. Ho synest møtet med både kollegaer og innbyggjarar i Vindafjord har vore svært positivt. Foto: Privat

Ny sjef for servicetorget set pris på å møta innbyggjarane

Abonnement
Carina Hornenes kan sjå tilbake på to gode møte rundt rusproblematikken, saman med med elevar i både vidaregåande skular og ungdomsskular. I tillegg har to folkemøte på kveldstid trekt mykje folk. Full sal i Sjøperlo i Ølen, og godt besøkt - men ikkje heilt full kinosal på Skakke i Etne. Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Set det førebyggande arbeidet i høgsetet

Abonnement
Stian Haugland går inn i 2020 som trenar for Ølen IL sitt A-lag. Foto: Privat

Mest engsteleg for i 2020: At Etne kjem føre Ølen på tabellen

Abonnement
Sokneprest Per Hjemdal ser fram til å fylle opp kyrkja i julehøgtida. FOTO: Øystein Silde Frønsdal

— Den store folkefesten der ein ser korleis kyrkja lever i folket

Abonnement
Hilde Sandbekken synes desember er ei kjekk tid i møte med mange gilde kundar. Foto: Grethe Hopland Ravn

— Det går mest i jobbing og litt soving innimellom

Abonnement
Skal Anne Berit Skipevåg Tveit unna seg noko ekstra, blir det gjerne ein fjelltur i lag med hundane. Foto: Privat

— Ser mest opp til alle dei som på dugnad står på for å halde bygdene levande og attraktiv

Abonnement
Foto: Irene Mæland haraldsen

— Hadde me hatt mykje pengar ville eg bygd og drifta turnhall med alt av utstyr inni

Abonnement
Skogbrukar og bonde Kjetil Skartland har også ei anna side; skodespelar på teaterscenen i Vikebygd. Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

— Me kunne levd mykje meir kortreist, og eg kan gå heilt i meg sjølv på dette punktet

Abonnement
Monica Nesheim er engasjert på mange felt, ikkje minst for at vatsbygda skal få utvikla seg og vera ein god stad å bu. Foto: Privat

— Katastrofalt at me i dag legg ned så mykje landbruksjord som me gjer

Abonnement
Karsten Lunde har filateli som sin store hobby, og han samlar på postkort, brev og frimerke. Mellom anna har han mange permar med postkort, som den han har på fanget. Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

— Det irriterer meg at folk ikkje ryddar opp etter seg, og hiv rot og skrot rundt mange plasser.

Abonnement
Leiar Kari Frøland Mo i Vikedal grendeutval er optimist etter at ein ny reguleringsplan for tomter i Søndenå-feltet er lagt fram, og Vindafjord tomteselskap opnar opp for tomteutbygging dersom nok kjøparar melder seg på førehand. Foto: Jon Edvardsen

Brenn for levande lokalmiljø og at alle bygder har byggeklare tomter til ungdommen som vil flytta heim igjen

Abonnement
Mats Årvik er listetopp for Vindafjord Frp, og han vil avvikle Vikedal legekontor sidan avstanden til Ølen er liten. Foto: Jon Edvardsen

— Me må aldri gløyma dei som har kjempa for det me har i dag

Abonnement
Oddny Miljeteig heime i stova på Tøsse i Åkrafjorden. Foto: Grethe Hopland Ravn

— Ingen stad er som heime på Tøsse

Abonnement
Jarle Haugen er ny dagleg leiar ved Tveit Regnskap. Foto: Privat

— Eit skifte på veg inn i ei ny tid

Abonnement
Skjenkjekontrollen sin rapport etter Kystkulturdagane i Sandeid viser at det er grunn til å avvikle ordninga med at unge under 18 år kjem inn på arrangementet der det blir servert alkohol, meiner Åsmund Børretzen, saksbehandlar for alkolholsaker i Vindafjord kommune: Foto: Jon Edvardsen

Går frå kommunal service til kraftbransjen

Abonnement