10 Kjappe

Fungerande rektor Gro Anett Espevoll ved Ølen skulen trur både elevar og lærarar gler seg til skulestart for småtrinnet. Det blir ein heilt annleis skulekvardag enn elevane hadde før skulane vart stenge på grunn av koronaviruset.

Har overtatt som rektor for 264 elevar

Abonnement
Egil Viker Jørgensen er blant eldsjelene som syt for alternativ 17. mai-markering dette året.
Arkivfoto

Håpar å samla hundre bilar i alternativt 17. mai-tog

Abonnement
Filippo Ballarin er italienar frå Venezia, men i 2012 kom han til Noreg for å bli. Her venta Cindy som han trefte på feire i Italia for 15 år sidan. No har Filippo Ballarin starta i stillinga som økonomisjef i Etne kommune.
Foto: Privat

— Me må fortelja ungane våre at dei må tora å drøyma stort

Abonnement
Bjarte Vårvik er lærar på mellomtrinnet på Vats skule. Etter seks veker med heimeskule, startar dei yngste på skulen igjen i dag. No håpar læraren at også mellomtrinnet skal få koma  tilbake om ikkje lenge. 
Foto: Privat

Ser fram til å møta elevane igjen på skulen

Abonnement
Øyvind Brun er IKT-ansvarleg på den største skulen i distriktet, Enge skule. Det er travelt, for 47-åringen som opphavleg kjem frå Øystre Slidre. 
Foto: Privat

— Å vera bindeleddet mellom IKT-avdelinga og skulen har vore den største utfordringa

Abonnement
Annelin Bauge er einingsleiar på Vindafjordtunet, og har det travelt om dagen. 
Foto: Privat

Gler seg enormt til at alt dette er over, og at ho kan klemma alle ho har lyst til

Abonnement
Audhild Sørhus Lindanger i Joker Vats har fått tøffare konkurranse frå Coop i nabolaget som er omprofilert til Extra. Ho er meir opptatt av å ta imot kundane på ein god måte enn å tenkje på kva konkurrenten gjer. 
Foto: Jon Edvardsen

Gjer sine plikter i utsett bransje

Abonnement
Russepresident Johanne Rafdal Lauritsen er innforstått at det meste av russefeiring går i vasken.
Foto: Privat

Er bekymra for eksamen og standpunktkarakterar

Abonnement
Iris Daniela Klage-Håheim har travle dagar som smittevernlege i Vindafjord kommune. 
Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Meir enn vanleg travel arbeidsdag for smittevernlegen

Abonnement
Øyvind Haakull (t.v) har sidan 2003 parodiert Odd Steinar Kvinnesland på revyscena, bortsett frå eitt år. Og det gløymer ikkje Odd Steinar Kvinnesland med det fyrste. Han ser nemleg på det å bli parodiert som ei ære og eit stempel på engasjement i bygda. Arkivfoto: Sirianne Vikestad

For fjortande gong er han spent på kva revyen har pønska på

Abonnement
Torleif Helvik er ny dagleg leiar i ABC Studio i Etne. Å få jobba med det han likar best; musikk, er noko han set stor pris på. 
Foto: Privat

Har overtatt som sjef for musikkstudio

Abonnement
Marita Kvitno Staurland i Imsland bygdekvinnelag er glad for den gode oppslutnaden frå bygdefolket
Foto: Privat

Eldsjel i bygda der nesten alle stiller når det er arrangement

Abonnement
Jostein Apeland er primus motor for sommarteaterskulen.
Arkivfoto: Jon Edvardsen

Lokalteateret er blitt ein livsstil

Abonnement
Veterinær og friluftsmenneske. Håvard Kambo er i sitt ess når han er på fisketur og kan dra heim med fangst.
Foto: Privat

— Det beste med å bu på bygda er nærleiken til naturen, samhaldet og dugnadsånda

Abonnement
Konrad Vikedal i Midtbygden Velforening har jobba med å få ny bru over Vikedalselva på plass. Her på kontoret i Ølen nokre år attende.
Arkivfoto: Arne Frøkedal

Glad for å få samla bygda igjen

Abonnement
Stina Hetland Golf frå Vikedal er ny leiar på sevicetorget i Vindafjord kommune. Ho synest møtet med både kollegaer og innbyggjarar i Vindafjord har vore svært positivt. 
Foto: Privat

Ny sjef for servicetorget set pris på å møta innbyggjarane

Abonnement
Carina Hornenes kan sjå tilbake på to gode møte rundt rusproblematikken, saman med med elevar i både vidaregåande skular og ungdomsskular. I tillegg har to folkemøte på kveldstid trekt mykje folk. Full sal i Sjøperlo i Ølen, og godt besøkt - men ikkje heilt full kinosal på Skakke i Etne. 
Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Set det førebyggande arbeidet i høgsetet

Abonnement
Stian Haugland går inn i 2020 som trenar for Ølen IL sitt A-lag.
Foto: Privat

Mest engsteleg for i 2020: At Etne kjem føre Ølen på tabellen

Abonnement
Sokneprest Per Hjemdal ser fram til å fylle opp kyrkja i julehøgtida.
FOTO: Øystein Silde Frønsdal

— Den store folkefesten der ein ser korleis kyrkja lever i folket

Abonnement
Hilde Sandbekken, Frøken Fryd i Skjold.

— Det går mest i jobbing og litt soving innimellom

Abonnement