10- og 20-års siden

Lasse Heggen Åsbø er med på å arrangera Etnemarknaden for første gong. Han er ferskt styremedlem og styreleiar, men førebels er kvilepulsen låg fordi han er omringa av erfarne og dyktige hjelparar. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

Roleg før første marknad i leiarrolla

Abonnement
Koronaviruset spreier seg til stadig nye delar av landet. 
Illustrasjon: Folkehelseinsituttet

Berre to av 203 prøvar gav utslag på covid-19

Abonnement
Håvard Rørtveit (20) frå Sandeid er yngstemann i Vindafjord sitt nye kommunestyre.
Foto: Privat

Ser fram til å vera med å påverka

Abonnement