A-2 Sak

Jan Idar Haugen (Sp) vil ha svar på budsjettsprekk.

Senterpartiet varslar ikkje faren over

Abonnement
Børsten i fjøset er populær blant kyrne. Dei likar å bli børsta, men dei held seg også reinare på denne måten.

Over halvering av mjølkebruk lokalt dei siste 16 år

Abonnement
Hanne Eikemo Imsland, leiar i FAU ved Imsland skule.
Reaksjonar på kommunedirektøren si innstilling:

— Det er i alle fall sikkert at det er mindre aktuelt for unge å flytte tilbake dersom skulen blir lagt ned

Abonnement
Hanne Eikemo Imsland vil behalde skule- og barnehagetilbodet på Imsland. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

— Eg kjenner at eg blir oppgitt, rett og slett. Dette er kjempetrist

Abonnement
Oppgraderingane og utbygginga av nytt klubbhus til idrettslaget Skjoldar har fått ein prislapp på 2,5 millionar kroner. Foto: Sirianne Vikestad

— Skulle me hatt komforttemperatur, hadde det blitt altfor dyrt

Abonnement
Vefsna i Nordland er blant elvene som er foreslått utbygt. Vefsna blei verna i 2009. 
Foto: Røed/CC BY-SA 2.5

Full strid om verna vassdrag

Abonnement
Lise Åsheim er første kvinnelege brannkonstabel i Etne og Vindafjord. Det blir svært godt tatt i mot, og fleire kvinner blir oppmoda til å gjera som Lise. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

Trekkjer seg frå styreverv - held fram som brannkonstabel

Abonnement
Audun Stene får dessverre ikkje tatt imot folk til romjulsquiz i år.

Juletradisjonar står for fall andre år på rad

Abonnement
Prosjektleiar Asbjørn Opedal i Statens vegvesen håpar på byggestart på den nye  gang- og sykkelstien mellom Ølen og Ølensvåg 1. november.  
Arkivfoto: Jon Edvardsen

Får pengar til å utbetre vegen mellom Etne og Ølen

Abonnement
Siri Klokkestuen mista venner frå partiet på Utøya. Foto: Svein-Erik Larsen

— Me har mista ein generasjon

Abonnement
Lisa Marie Ness Klungland frå Ølen er vald inn på andreplass på Rogaland Sp si liste til stortingsvalet 2021.
Foto: Privat

Reagerer sterkt på Høgre-utspel om at Vindafjord skal bli del av éin storkommune på Haugalandet

Abonnement
Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) og resten av formannskapet stemde for kommunedirektør Bjørn Tollefsen sitt forslag om å ikkje bli ein del av smådyrvakta på Haugalandet.
Foto: Grethe Hopland Ravn

Ryddeaksjon i Etne kommune: Må dekke tap på 10 millionar

Abonnement
Ni skular ligg i potten når kommunedirektøren legg fram forslaget sitt i løpet av siste veka i januar. Foto: Jon Edvardsen

Stort fleirtal for å utsetja folkemøta

Abonnement
Kinosjef Ingvild Slåke i Etne har måtta redusera tilbodet grunna restriksjonar mot smittespreiing.
Arkivfoto: Anita Haugland

— Me er i dialog med smittevernlege om korleis me skal forhalda oss og me har gode rutinar for smittevern og korleis folk set

Abonnement
Nytt smitteutbrot ved brakkerigg på Dommersnes.
Arkivfoto: Irene Mæland Haraldsen

Stabile smittetal gjennom helga både i Etne og i Vindafjord

Abonnement
Martha Gravlesæter frå Etne er ein av mange kundar som nyttar munnbind når ho er på handel.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

Fleire brukar munnbind: — Det kan i alle fall beskytta andre, og det kan vera ein god ting.

Abonnement
Vindafjord kommune brukar meir pengar enn det er på budsjettet for tredje året på rad. Økonomisjef Vegard Bang åtvara mot å tru at skatteinntekter alltid vil bere kommuneøkonomien.
Skatteinntekter gir håp for Vindafjord kommune:

— Er vi heldige kan vi kome ut på rett side

Abonnement
Slik vil det nye servicebygget ved Langfoss i Åkrafjorden sjå ut når det etter planen opnar i juni neste år.
ILLUSTRASJON: HOLON/Pål Stolt-Nielsen Reksten
Sjå video:

Utbyggar håpar på opning i juni 2021: Slik blir nye Langfoss.

Abonnement
Fjæra 1945. Bunadskledde damer samla på kaien. Frå venstre: Signe Fjæra, Anna Mosnes, Margit Tuv (Gundersen), Laura Fjæra,Inger Miljeteig, Gjøa Lundal, Ellen Lundal, og Marie Reinsnås. Småjentene er Gunnvor Sørhus (Gundersen) og Marit Helene Fjetland (Gundersen).
Fotoeigar: Marit Helene Fjetland

— Det var musikk og folk song og var glade

Abonnement
Kommuneoverlege Elisabeth Gunleiksrud (t.v.) og avdelingsleiar Bente Markhus Åsheim ved den nye avdelinga for koronasjuke i Etne som vart oppretta i samarbeid mellom Etne og Vindafjord kommune. No blir samarbeidet utvida til fleire kommunar. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Utvidar korona-samarbeid

Abonnement