A-2 Sak

Jona Kolnes Vestreng sender avgårde eit kast.

Over 1.300 rundar har blitt spelt i Ølensvåg — nå står snart ein ny bane klar ved Lundeneset

Abonnement
Tennisgruppa til Etne IL var mannsterke i Stavanger i helga.

Løyver 250.000 til tennisbanar

Abonnement
Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen hevar øksa over Bjoa skule og Imsland skule i innstillinga han legg fram til politisk behandling. Foto: Jon Edvardsen
Slik er situasjonen i Vindafjord

— Det vil kunne vere aktuelt å redusere makstemperaturen vidare ned

Abonnement
Miljøgata i Sandeid skal fungere godt for både gjennomgangstrafikk, lokale bedrifter med mange store køyretøy, og ikkje minst mjuke trafikantar. Vegeigar Rogaland fylkeskommune er i gang med planlegginga, og eit forslag blir lagt fram i juni i år. 
Foto: Jon Edvardsen

Slik har folketalet utvikla seg i Etne og Vindafjord så langt i år

Abonnement
Vg1 elektro skil seg ut ved den vidaregåande skulen i Ølen. 
Arkivfoto

Skulen får eit ansiktsløft

Abonnement
Modolf Haraldseid, ordførarkandidat for Vindafjord Høgre. Foto: Jon Edvardsen

Dette er status for dei andre partileiarane

Abonnement
Geir Arne Eikemo protesterer mot gebyrkravet frå HIM.
Foto: Arne Frøkedal
Protesterer mot nytt opplegg for renovasjon

— Eit steg tilbake og eit slag i lufta

Abonnement
Westcon eig halvparten av aksjane i Westcon Helgeland AS som har 62 tilsette.

Skal samarbeide med nordiske partnarar om å bli gode på havvind

Abonnement
30-40 personar møtte til markering på Strype 2. pinsedag, for å markera motstand mot kraftlinjer i fjellet. 
Foto: Privat

NVE vil møta aksjonistar under synfaring i Etnefjellet

Abonnement
Jan Idar Haugen (Sp) vil ha svar på budsjettsprekk.

Senterpartiet varslar ikkje faren over

Abonnement
Børsten i fjøset er populær blant kyrne. Dei likar å bli børsta, men dei held seg også reinare på denne måten.

Over halvering av mjølkebruk lokalt dei siste 16 år

Abonnement
Hanne Eikemo Imsland, leiar i FAU ved Imsland skule.
Reaksjonar på kommunedirektøren si innstilling:

— Det er i alle fall sikkert at det er mindre aktuelt for unge å flytte tilbake dersom skulen blir lagt ned

Abonnement
Hanne Eikemo Imsland vil behalde skule- og barnehagetilbodet på Imsland. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

— Eg kjenner at eg blir oppgitt, rett og slett. Dette er kjempetrist

Abonnement
Oppgraderingane og utbygginga av nytt klubbhus til idrettslaget Skjoldar har fått ein prislapp på 2,5 millionar kroner. Foto: Sirianne Vikestad

— Skulle me hatt komforttemperatur, hadde det blitt altfor dyrt

Abonnement
Vefsna i Nordland er blant elvene som er foreslått utbygt. Vefsna blei verna i 2009. 
Foto: Røed/CC BY-SA 2.5

Full strid om verna vassdrag

Abonnement
Lise Åsheim er første kvinnelege brannkonstabel i Etne og Vindafjord. Det blir svært godt tatt i mot, og fleire kvinner blir oppmoda til å gjera som Lise. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

Trekkjer seg frå styreverv - held fram som brannkonstabel

Abonnement
Audun Stene får dessverre ikkje tatt imot folk til romjulsquiz i år.

Juletradisjonar står for fall andre år på rad

Abonnement
Prosjektleiar Asbjørn Opedal i Statens vegvesen håpar på byggestart på den nye  gang- og sykkelstien mellom Ølen og Ølensvåg 1. november.  
Arkivfoto: Jon Edvardsen

Får pengar til å utbetre vegen mellom Etne og Ølen

Abonnement
Siri Klokkestuen mista venner frå partiet på Utøya. Foto: Svein-Erik Larsen

— Me har mista ein generasjon

Abonnement
Lisa Marie Ness Klungland frå Ølen er vald inn på andreplass på Rogaland Sp si liste til stortingsvalet 2021.
Foto: Privat

Reagerer sterkt på Høgre-utspel om at Vindafjord skal bli del av éin storkommune på Haugalandet

Abonnement