A3

Fekk heile kommunestyret med seg. Kristin Golf (V) var nøgd med at kommunestyret samlast om eit negativt høyringssvar i kraftsaka.
Arkivfoto: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Politikarane reagerer på tilråding om master

— Eg er kjempeskuffa og synest det er trist og føler NVE overkøyrer kommunen sitt vedtak

Abonnement
Vikebuen Gunnar Birkeland engasjerer seg for dei små bygdene si framtid. 
Foto: Svein-Erik Larsen
Håpar på ringverknadar av storsatsing

— Me treng fleire unge folk. Det betyr alt

Abonnement
Frode Eike presenterte framdriftsplanane for bygginga av ny symjehall og bygdahus i Vats.

Frode Eikeland (47) er ny prosjektleiar for gjenoppbygging av Vindafjordhallen — vil ha namnekonkurranse om nybygget

Abonnement
Maria Steinstø
Foto: Svein Erik Larsen
Marie (30) sine tankar ved årssikftet

— Mitt ønske for 2023 er at me snakkar om kjensler og tankar som ein naturlig del av samtalane gjennom året

Abonnement
BRUS: Julebrusen kom for vel for 50 år sidan. Det er ulike regionsbaserte preferansar både når det gjeld smak og farge. Foto: Mariann Hillestad / Hansa Borg

Det starta med bringebær

Abonnement
DÇsirÇe Sonja Klage HÜheim 2sta

Fem om folkehelse og livsmeistring 

Abonnement

Ordførar Ole Johan Vierdal (Sp) og varaordførar Gustav Løge Fosse (KrF) stemte for å behalde dagens skulestruktur. Foto: Svein-Erik Larsen

Oppretter miljø- og klimastilling

Abonnement
Omtrent slik vil biogassfabrikken i Etne bli sjåande ut.
ILLUSTRASJON: RENEVO AS

Renevo vil ha møkka til Etne-bøndene. Det kan få konsekvensar for Biovind sine planar i Ølen.

Abonnement
Vindafjordhallen brann ned til grunnen natt til måndag 22. juli.
ARKIVFOTO: JON EDVARDSEN

— Brannen kan ha starta i sør

Politiet si etterforsking etter brannen i Vindafjordhallen held fram

Abonnement
Leiar for kommunaltekniske tenester i Vindafjord kommune, Marit Ø. Ilstad, stadfestar at reparasjonar av gatelys vart sett på vent på grunn av for lite pengar på budsjettposten.
Arkivfoto: Jon Edvardsen

Jobbar for å minske lekkasjetap

Abonnement
Rune Hetland (V) røysta for å opna for vindmøller i deler av kommunen. Nå han han snudd. 
Arkivfoto
Rune Hetland, tidlegare generalsekretær i Landslaget for lokalaviser har jobba hardt for gode kår for lokalavisene.

Vindafjord Venstre fekk inn to representantar i 2015. I år klarer dei ikkje å stille liste til kommunevalet.

Abonnement
Ole Funderud (bakerst) forlét Etne Høgre og blir uavhengig resten av perioden. Her samen med lokallagsleiar Sondre Gunleiksrud (i midten) og gruppeleiar Lars Olav Bergsvåg under kommunestyret i desember i fjor.
ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Funderud ferdig i Etne Høgre

Abonnement

Tre aktørar skapar krøll

Kolumbus, Skyss og Haukeliekspressen (Tide) køyrer buss i Grannar-distriktet. Det kompliserer ting. Til dømes er […]

Abonnement