Ikkje vis på forsida

Illustrasjonsfoto: Frederik Ringnes / NTB / NPK

Medlemmene godtek lønnsoppgjeret – storstreik i butikkane hindra

Abonnement
Mange av dei same lovbrota i fiskeri går igjen frå gong til gong, viser ein felleskontroll på Vestlandet i mai. Foto: Steinar Hystad / NPK

Fiskarar på Vestlandet gjentek lovbrot

Abonnement
Tove Elise Madland frå Vindafjord er Rogaland Ap sin tredjekandidat til haustens stortingsval.
Foto: Haakon Nordvik

Regjeringa satser på fagarbeideren og på fagskulane

Abonnement
Alfred Bjørlo
FOTO: Helle Frogner/Venstre

Skattepolitikk = Næringspolitikk

Riksveg 13 Bu-Kyrkjenes i Hardanger, frå Hardangerbrua og sørvestover, er ein flaskehals kvar sommar. Difor har Statens vegvesen i fellesferien klar følgjebil og trafikkdirigentar viss lysreguleringa ikkje får unna trafikken.

Set inn ekstra tiltak på Hardangerbrua i sommar

Abonnement
Norske kroner styrkjer seg. Aller mest har krona styrkt seg mot lågrentevalutaer, som sveitserfrancen og japanske yen. Foto: Berit Roald / NTB / NPK

Den norske krona styrkjer seg

Abonnement
Akademikerne streikar utanfor Landbruksdepartementet etter at meklinga med staten ikkje førte fram. Streiken blir rappa opp måndag. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

I dag blir streiken trappa opp – over 3500 legg ned arbeidet

Abonnement
Menn utgjer berre 25 prosent av dei tilsette i grunnskulen. Foto: Berit Roald / NTB / NPK

Kraftig fall i talet på menn som vil bli lærarar

Abonnement
Over 5500 personar får etterbetalt foreldrepengar eller erstatning etter at ei juridisk feiltolking førte til at dei i perioden 2019–2022 vart fråtekne foreldrepengar. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK

Nav etterbetaler foreldrepengar – etterlyser foreldre tilbake til 2007

Abonnement
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) risikerer at budsjettprosessen blir forseinka på grunn av streiken i staten. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Streiken kan påverke budsjettprosessen

Abonnement
Egg som er frå land utanfor Noreg eller Norden bør ikkje etast rå og helst varmebehandlast før dei blir ete, ifølge Mattilsynet. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Mattilsynet med åtvaring om utanlandske egg: Ikkje et dei rå

Abonnement
Forskar har funne at humor kan forbetre forelesingar. Foto: Frank May / NTB / NP

1,6 millionar til forsking på humor i forelesingar

Abonnement
LO-leiar Peggy Hessen Følsvik meiner staten kom med eit godt tilbod som førte til semje med dei i statsoppgjeret. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / NPK

LO-leiaren: Vi fekk innfridd vårt viktigaste krav

Abonnement

Akademikerne og Unio går ut i streik etter at meklinga ikkje førte fram

Abonnement

Ei ny undersøking viser at 70 prosent av befolkninga er for å innføre ei 15-årsgrense for sosiale medium. Foto: Beate Oma Dahle / NTB / NPK

Fleirtal for 15-årsgrense for sosiale medium

Abonnement
Årets vårflaum kan bli udramatisk om det blir lite regn. Foto: Thomas Brun / NTB / NPK

Kan unngå dramatisk vårflaum

Abonnement
Første møte hos Riksmeklaren i statsoppgjeret 2. mai. Frå venstre: Riksmeklar Mats Wilhelm Ruland, Kari Tønnessen Nordli, leiar i Akademikerne stat, Egil André Aas, leiar i LO Stat, Guro E. Lind, leiar i Unio stat, Jens B. Jahren, leiar i YS Stat og Gisle Norheim, personaldirektøren i staten. Foto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Klokka tikkar mot storstreik i staten

Abonnement
Huset frå 1920 blei totalskadd i brannen.
FOTO: RENATE SÆVAREID

104 år med historie gjekk tapt i brann

Abonnement
Frå brannen onsdag kveld.
FOTO: RENATE SÆVAREID

Brann blussa opp igjen på morgonkvisten

Abonnement
Dei siste månadene har Veterinærinstituttet påvist bakterien Salmonella Typhimurium i prøver frå fleire enn 100 kattar. Foto: Kari Hamre / NPK

Salmonella-auke hos kattar

Abonnement