Ikkje vis på forsida

Det kan bli kraftige vindkast også i Grannar-distriktet fredag. SKJERMDUMP

Gult farevarsel for vind: — Ikkje dra ut i småbåt

Illustrasjonsbilde

UP med storfangst under kontroll i Åkrafjorden

92-19-grannar.no

Tekniske vanskar på e-avisa

Politiet har øving som inkluderer skyting

Vindafjord god på gjennomføring

Abonnement
Cato Hauge t.v og David Thorsen ved fiskefella i Etneelva viser fiskeriminister Harald Tom Nesvik korleis fisken blir undersøkt. Johannes Kambo noterer resultata. Foto: Irene Mæland Haraldsen

— Me må vera med på å finansiera prosjekt som tek vare på villaksstamma

Abonnement
Rektor Jon Nielsen talte til undomsskule-elevane sine då dei tok i bruk sine nye lokale i Skakkesenteret torsdag. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

124 elevar flytta inn på Skakke

Abonnement
Fiskeriminister Harald Tom Nersvik (Frp) kjem på besøk til Grannar-distriktet tysdag. FOTO: FRP

Fiskeriministeren kjem på besøk

Abonnement
Per Ivar Innvær i SK Vats seier det trass store tap kunne gått verre.

Store verdiar rauk for SK Vats

Abonnement
Stor fornying: Uteområdet på nedsida av Skakke blir sentral i den nye utgåva av Etnemarknaden. Det tidlegare utstillingsområdet ved Enge skule blir nå parkeringsplass. Foto: Jan Martin Grindheim

Den største endringa sidan starten

Abonnement
Leiar for kommunaltekniske tenester i Vindafjord kommune, Marit Ø. Ilstad, stadfestar at reparasjonar av gatelys vart sett på vent på grunn av for lite pengar på budsjettposten. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Jobbar for å minske lekkasjetap

Abonnement
Rådgjevar Axel Krüger (t.v.) har vore med og utarbeidd ROS-analysen som ikkje tilrår hogst i nedslagsfeltet til Etnesjøen vassverk. Her er han ved vassverket saman fagleiar for vatn og avløp i Etne kommune, Eirik Molland. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Planlegg nytt høgdebasseng i Etne

Abonnement
NAV-leiar Jan Ivar Bringedal håpar nye tiltak for flyktningegruppa vil dempe belastninga på sosialbudsjetta. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Tilsetjing av ny kommunaldirektør trekkjer ut

Abonnement

Politiet har oppretta sak etter trafikkuhell med to personarbilar og éin lastebil

Ingen utslag i kontroll i Ølen

Abonnement
Ole Funderud (bakerst) forlét Etne Høgre og blir uavhengig resten av perioden. Her samen med lokallagsleiar Sondre Gunleiksrud (i midten) og gruppeleiar Lars Olav Bergsvåg under kommunestyret i desember i fjor. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Funderud ferdig i Etne Høgre

Abonnement
Direktør Atle Berge var på veg frå Kirkenes til Ølen Betong-kontora i Murmansk, men blei nekta innreise ved grensa. Arkivfoto

— Styresmaktene svarar ikkje eingong på rekommanderte brev. Då er det bare eitt alternativ igjen, og det er søksmål.

Abonnement