Klassen min

Bak frå venstre: Georgij Jelin, Rasmus Oskar Strandnes, Hakim Ismail Sattler, Amalie Opheim Lærdal, Vemund Obrestad Tjøstheim, Stella Rørheim, Leo Bjelland, Ola Matre Helgevold.
Framme frå venstre: 
Samuel Bergem, Markhus Helgevold, Mathea Håland Miljeteig, Maja Apeland Haugen, Anine Stakkestad, Odin Berg, Markus Johnsen-Aarekol, Davydas Varnagiris.
Peder Vestbø var ikkje til stades.

Dette vil førsteklassingane på Sandeid skule jobba med når dei blir vaksne

Abonnement
Frå venstre: Lorentz Vikre, Serina Imsland, Selma Ilstad og Bjørn Garborg Nybru.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

Dette likar førsteklassingane på Imsland skule best å gjere etter skuletid

Abonnement
Frå venstre: Ylva Grimås, Ella Ledaal Bjørnestad, Saga Krokedal, Sigrid Valentina Hundseid, Odin Matre og Marcus Aaker.

Dette likar førsteklassingane på Vikedal skule best å gjere på skulen

Abonnement
Hurtigbåten blir ikkje fjerna frå Ølen frå 1. januar. Den skal i alle fall gå til 1. mars og i mellomtida skal Hordaland og Rogaland bli samde om å oppretthalde ruta på permanent basis. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Snøggbåten berga

Men tilbodet blir redusert.

Abonnement

Lappen rauk

Det gjekk fort gjennom Skjold.

Nytt innbrot i Åkrafjorden

Mistanke mot same mann.