Leiar

Arne Frøkedal gir seg etter 15 år som redaktør i Grannar. 
Foto: Svein-Erik Larsen
Tar avskjed i sin siste leiar

— For meg har det vore ei ære å ha hatt denne jobben

Abonnement