Lesarbilde

Dette bilde viste seg å innehalda eit artig motiv.
Foto:  Foto: Heidi Lien

Sjå kva fotografen fann då ho snudde dette bildet

Abonnement