Lesaren melder

Turfolket møtte villbassane på Bjoa 4H sin haustfest nummer 50. Det blei det god underhaldning av. F.v. Frida Sandvik, Milde Knutsen, Tor Sandsgård og Sindre Sandsgård. Foto: Privat

Feira at 4H-klubben var 50 år med historisk oppgåve

Abonnement
Småspeidarane kunne ta eit eige leirmerke. Eit av krava var å spikke seg eit pinnedyr og lufte det på vegane rundt i leiren. F.v. Nora Funderud, Emilija Zvirblyte, Kamilla Tveiten, Lilly Karlsen og Thea Knudsen. Foto: Privat

«Turen var lang, dei skulle langt over snøgrensa og gradstokken viste null grader»

Lesaren melder!
Abonnement
Det er 30 år sidan det blei starta lakseoppdrett på Vågafossen, og difor blei alle på Imsland skule inviterte til å kome på besøk på oppdrettsanlegget. Det syns me var veldig kjekt! Foto: 3. og 4. klasse Imsland skule

Lærte om settefisk

Imsland-elevar på besøk.

Abonnement