Ope Forum

Dette er illustrasjonen som fekk etnebuen til å steila. To traséval sett frå Bergsvegen mot søraustsida av Litledalsvatnet. Det øvste alternativet går over turområdet Strypeheia.
Illustrasjon: STATNETT

Mange opplever også store manglar i konsekvensutgreiingane frå NVE.

Abonnement
Arne Quist Christensen er moderniseringsdirektør i Telenor.
FOTO: TELENOR

Ønsker å sikre moderne nettilgang for alle våre kundar

Abonnement
Mobildekning i området Fikse - Opheim i Ølen er tema i dette lesarinnlegget.
Faksimile Grannar 29. mars 2021

— Dette er ei sak som engasjerer oss. Me har altfor mange år betalt for ei ufullstendig vare

Dette bilde viste seg å innehalda eit artig motiv.
Foto: Foto: Heidi Lien

Sjå kva fotografen fann då ho snudde dette bildet

Abonnement
Asbjørn Espeset i                                                                         Vegforum Øst-Vest ber innstendig om at E134-strekkja mellom Bakka og Mo i Etne kommune blir prioritert i den komande Nasjonale Transportplanen. Her Espeset ved ved «flaskehalsen» Håfoss.
Arkivfoto: Arne Frøkedal

NTP: — Vi beklager sterkt at utbyggingen ikke fortsetter utover Stordalen mot Etne sentrum

Abonnement
Magne Kristian Haugland, her på eit folkemøte om kommunesamanslåing, med klare meiningar om SØK-aksjane. Arkivfoto

— Den beste løysinga for alle interessentane er at SØK AS vert løyst opp

Abonnement
Utfasing av fasttelefonen var nyleg tema i dette Grannar-oppslaget.

— Stopp utfasingen av fasttelefon der det ikke er mobildekning

Abonnement
Svein Arne Theodorsen er prist i Sunnhordland. Foto: Privat

— I kyrkja er påskedagen den store gledefesten. Det er påskedagen som gjer den store forskjellen.

Abonnement
Sølvi Eide Lunde er leiar i Etne og Vindafjord Mental Helse.
Foto: Privat

Fryktar at vi får ein psykisk helse pandemi i etterverknader av Covid-19

Plangruppa som har arbeidd med alternativa for ny SkŒnevik-Etne veg har talt: Den beste l¿ysinga er tunnel til Gr¿nstad. Prosjektleiar Victor Carlsen jr. er n¿gd. Ñ Av alternativa som blei vurderte var dette det rimelegaste.

— Storaksjonærene må gjerne aksjonere for sine salgsyn, men gjør det med alle åpne kort.

Abonnement
Frå innsendaren sin tur til båthamna i Etne. Ein rullestol har køyrd seg fast i grusen. Foto: Privat

— Ein god tanke er med andre ord blitt det eg kaller «overkill»

Abonnement
Tidlegare Etne-ordførar, Sigve Sørheim, er skuffa over at strekkja Bakka - Solheim ikkje er prioritert i NTP-forslaget. Her frå Geitaberget i Etne, ein av flaskehalsane.
Arkivfoto

NTP: Håper at fleirtalet på Stortinget er av ei anna oppfatning

Abonnement
Det er vanskeleg å kome inn på enkelte linjer i den vidaregåande skulen i Rogaland. Ved skulen i Ølen har Vg3 påbygg venteliste og høge poengkrav. Arkivfoto

Kvifor stengjer ikkje Ølen vidaregåande skule?

Varaordførar Tove Elise Olsen Frøland (Ap) som er frå Vats, blei overraska av forslaget om å legga ned barnahegen i bygda.

— Var eitt av dei prioriterte prosjekta våre

Abonnement
Vigdis Viland inviterer folk til rulletur i Ølen.
Arkivfoto

Inviterer til tur og kaffikos

Abonnement
Innsendaren reagerer på oppslaget i Grannar 22. februar 2021.

— Når eg henta avisa fann eg ut at eg budde i ei bygd med opprør!

Abonnement
Bildeserie
Graving av nødbiuvaker var blant mange innslag på timeplanen då idrettslinja ved Ølen vgs var på Haukelisæter. Her Vilde Rosseland og Stina Tjoflot Nes i aksjon.
Foto: Privat

Kald og lærerik oppleving på høgfjellet

Vik skule er i best stand blant dei minste skulane i Vindafjord, medan det er verre for Bjoa, Imsland og Vats, ifølgje Norconsult. Med overkapasitet i skulane kan Imsland og Bjoa stå lagleg til for hogg. Arkivfoto: Jon Edvardsen

— Det å ikkje ha ein skule eller barnehage i ei bygd, betyr nedlagte bygder, ikkje levande, slik kommunen har som mål

Etne er blant kommunane som krev skatt av dei som har eigedom i kommunen.
ARKIVFOTO: ESPEN MILLS

«Følest som ei straff for å ha laga seg tak over hovudet»

Abonnement
Det er mykje aktivitet i Skakkesenteret. Her frå idrettshallen.
ARKIVFOTO

«Skakke gir så mykje tilbake om vi er mange som gir»

Abonnement