Ope Forum

Vindkraft-motstanden kjem klart fram i dette innlegget. Bildet er frå Fitjarfjellet. Foto: Arne Frøkedal

Svært kritisk til NVE sin saksbehandlingskultur

Faksimile frå Grannar 30. desember 2019

Går i rette med Statens vegvesen om fartsgrense på Movegen

Magne Christiansen, banksjef SpareBank 1 SR-Bank avd. ¯len

Tankar ved årsskifte

— Me har felles ansvar for å visa at me ynskjer folk til Etne og Vindafjord

John Karsten Hustveit er dagleg leiar ved Åkrafjordtunet og styreleiar i Åkrafjorden Oppleving AS. Arkivfoto: Øystein Silde Frønsdal

Tankar ved årsskifte

— Eit håp er at ungdommen kjem heim igjen til spennande arbeidsplassar knytt til reiseliv og landbruk

Lauren McPherson Simonsen er dagleg leiar i Haugesund Turistforening. Foto: Haakon Nordvik

Tankar ved årsskifte

— Når eg tenker på berekraft på veg inn i det nye året, tenker eg også mest på folk

Anne Sofie Sandvik er kommunalsjef for samfunnsutvikling i Vindafjord kommune. Arkivfoto: Jon Edvaradsen

Tankar ved årsskifte

— Lykke er samlinga av gode augeblikk og gode møte mellom enkeltmenneskje

Etterlyser interesse frå kommunane. Teleslynge er eit viktig hjelpemiddel for personar med hørselshemming meiner leiaren i lokallaget HLF Grannelag, Victor Carlsen jr. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Moderne teleslynge på plass på Åkrafjordtunet

Abonnement
Innsendar føreslår tunnel (blå strek) frå Engslegjerd til Mo, i staden for trase i dagen, slik vegen er planlagd (farga raudt). Kartskisse: Statens vegvesen

— Viss Etne kommune hadde engasjert seg i tunnelsaka og trekt inn samferdselsministeren, hadde ein kome lengre og fått arbeidet i gang

Dette er lokaliteten utafor Bjoa der skaden på ein merd førte til at store mengder oppdrettslaks rømte halvanna månad sidan. Foto: AFB/Ove Gjerde.

— At laksemilliardærane kjem med truslar om utflagging, om forslaget blir vedteke, er inga overrasking

Håvard Rørtveit (H) frå Vindafjord og Johanne Rafdal Lauritsen (H) frå Etne meiner det er feil veg å gå dersom Vindafjord seier opp avtalen med Etne der dei to kommunane samarbeider om ei SLT-stillinga som skal hindre at unge kjem på skråplanet. Foto: Jon Edvardsen

— Ei kortsiktig og egoistisk løysning som kan få alvorlege konsekvensar

Skodespelarar og musikarar klare for premiere. Eline Kvammen Haugen, Emeli Moe Nonaj og Vanja Sørheim står rundt mikrofonen. Foto: Etne kulturskule

— Skal me framleis kalla oss kulturkommune, må me faktisk satsa på kulturen òg, ikkje berre skrapa til beinet

FAU ved Enge skule med sterk appell til politikarane om å unngå dramatiske kutt i skulen. Foto: Arne Frøkedal

— Me vonar politikarane i Etne kommune ikkje byggjer ned skule- og oppvekstvilkåra for barn og ungdom i kommunen

— Problemet til oss på bygda er ikkje ein osloelite som jobbar imot oss

Abonnement
Siste ord er lang frå sagt om nedlegginga av Vats barnehage. I morgon er det ein interpellasjon frå Bjoa bygdeliste med forslag om å instruere rådmannen til å ta nedlegging av Vats barnehage ut av budsjettforslaget han la fram 29. oktober. Foto: Jon Edvardsen

— Store avgjerder bør ikkje takast i desperasjon eller hast

Linda Helgeland vil behalda 4-dagarsskulen. Illustrasjonsfoto

Slår eit slag for den sakte barndommen. — Nei til 5-dagars skuleveke

Skreiv pressehistorie i 1976. Ingolv Vevatne var initiativtakaren til Landslaget for Lokalaviser (LLA) som i år fyller 40 år. I dag er 108 lokalaviser tilknytt LLA og til helga skal jubileet feirast. Foto: Grethe Hopland Ravn

— Før hadde dei namn som vi kunne forstå. No skal «det norske» vekk

Forslaget om å legga ned ned den kommunale barnehagen i Øvre Vats engasjerer mange. Arkivfoto: Øystein Birkenes

«Skulane og barnehagane i kommunen har fått merka ostehøvelen på budsjetta i mange år»

Monica Nesheim er oppgitt, men set si lit til at politikarane ikkje legg ned Vats barnehage, sik som rådmannen føreslår i budsjettet. Foto: Privat

«Eg må velje å tru at me har politikarar som ser denne galskapen, og i det minste stemmer i mot dette i budsjettforslaget!»

Vats barnehage

«Me vil ha barnehagen vår som ein del av bygda og nærmiljøet vår»

Turfolket møtte villbassane på Bjoa 4H sin haustfest nummer 50. Det blei det god underhaldning av. F.v. Frida Sandvik, Milde Knutsen, Tor Sandsgård og Sindre Sandsgård. Foto: Privat

Feira at 4H-klubben var 50 år med historisk oppgåve

Abonnement