Ope Forum

Skodespelarar og musikarar klare for premiere. Eline Kvammen Haugen, Emeli Moe Nonaj og Vanja Sørheim står rundt mikrofonen. Foto: Etne kulturskule

— Skal me framleis kalla oss kulturkommune, må me faktisk satsa på kulturen òg, ikkje berre skrapa til beinet

FAU ved Enge skule med sterk appell til politikarane om å unngå dramatiske kutt i skulen. Foto: Arne Frøkedal

— Me vonar politikarane i Etne kommune ikkje byggjer ned skule- og oppvekstvilkåra for barn og ungdom i kommunen

— Problemet til oss på bygda er ikkje ein osloelite som jobbar imot oss

Abonnement

«Vårt første mål er å få på plass eit tett samarbeid med næringslivet»

Siste ord er lang frå sagt om nedlegginga av Vats barnehage. I morgon er det ein interpellasjon frå Bjoa bygdeliste med forslag om å instruere rådmannen til å ta nedlegging av Vats barnehage ut av budsjettforslaget han la fram 29. oktober. Foto: Jon Edvardsen

— Store avgjerder bør ikkje takast i desperasjon eller hast

Linda Helgeland vil behalda 4-dagarsskulen. Illustrasjonsfoto

Slår eit slag for den sakte barndommen. — Nei til 5-dagars skuleveke

Skreiv pressehistorie i 1976. Ingolv Vevatne var initiativtakaren til Landslaget for Lokalaviser (LLA) som i år fyller 40 år. I dag er 108 lokalaviser tilknytt LLA og til helga skal jubileet feirast. Foto: Grethe Hopland Ravn

— Før hadde dei namn som vi kunne forstå. No skal «det norske» vekk

Forslaget om å legga ned ned den kommunale barnehagen i Øvre Vats engasjerer mange. Arkivfoto: Øystein Birkenes

«Skulane og barnehagane i kommunen har fått merka ostehøvelen på budsjetta i mange år»

Monica Nesheim er oppgitt, men set si lit til at politikarane ikkje legg ned Vats barnehage, sik som rådmannen føreslår i budsjettet. Foto: Privat

«Eg må velje å tru at me har politikarar som ser denne galskapen, og i det minste stemmer i mot dette i budsjettforslaget!»

Vats barnehage

«Me vil ha barnehagen vår som ein del av bygda og nærmiljøet vår»

Turfolket møtte villbassane på Bjoa 4H sin haustfest nummer 50. Det blei det god underhaldning av. F.v. Frida Sandvik, Milde Knutsen, Tor Sandsgård og Sindre Sandsgård. Foto: Privat

Feira at 4H-klubben var 50 år med historisk oppgåve

Abonnement
Per Fatland, avtroppande gruppeleiar i Vindafjord Høyre. Arkivfoto

«I distrikta treng me først og fremst initiativ og tru på eigne ressursar, ikkje syting for offentlege arbeidsplassar og å tvihalda på funksjonar som tida har gått i frå»

Andrew Greenwood frå Ølen er ikkje fornøgd med den politiske og byråkratiske prosessen som til nå har vore rundt vindkraft-utbygging i Vindafjord. Foto: Øystein Birkenes

En faktasjekk for ordføreren

Manglande skilt til prestekontoret er tema i dette innlegget. Foto: Privat

Etterlyser skilt til prestekontoret

Vindkraft-motstanden kjem klart fram i dette innlegget. Bildet er frå Fitjarfjellet. Foto: Arne Frøkedal

— Som grunneigar og senterpartveljar kjenner eg meg skamfull, lei og veldig makteslaus i denne saka

Første steg for overbygd tribune er på plass på stadion i Vats. Styreleiar Øyvind Nordtveit seier dei investerer for at det skal bli endå trivelegare å besøkje anlegget på Kårhus. Foto: Jon Edvardsen

«her skal me ha opp ein hall igjen, med basseng, og Vindafjord kommune skal sjølvsagt støtte dette»

Forfattaren meiner at Vindafjord kommune må kunne ta over arbeidet med utvikling av tomter til bustadar sjølv. Foto: Espen Mills/etnebilder.no

«Det er ingenting som tilsier at tomter til husbyggere i kommunen skal koste 400 prosent mer enn tomter til næringslivet»

Vindafjordhallen brann ned natt til måndag 22 juli. Foto: Grethe Hopland Ravn

«Kjære vatsbu, me må snakka om Vindafjordhallen»

«Ordninga der kommunar som ikkje oppfører seg blir sultefôra, er skadeleg for lokaldemokratiet»

I innlegget blir det etterlyst ein konsekvensanalyse i forslaget om å legga ned Ølen omsorgssenter. Foto: Jan Martin Grindheim

«Vindafjord-rådmannen sitt forslag til innsparinger er underlig lesning»