Ope Forum

Lisa Marie Ness Klungland er oppvaksen like nedanfor denne grassletta på Nerheim i Ølen. Etter sommaren byrjar ho i fast jobb i Stavanger, men ser ikkje vekk frå å flytta heimover igjen. Foto: ANITA HAUGLAND

Nei til nedlegging av barnehagane og skulane våre!

Tragedien i Moria-leiren i Hellas engasjerer mange.
Foto: REUTERS/Alkis Konstantinidis

— Sjokk og medkjensle vart diverre avløyst av frustrasjon og vantru: Norge vil ta i mot 50!

Kva skal ein bygdekommune vere, spør innsendaren. Biletet viser Ølen.
Foto: Espen Mills

«Skal ein oppretthalda bygdene eller skal ein satsa på at folket flyttar inn til «byen» Ølen. Og kva skal dei då leva av der?»

Abonnement
Innsendaren er ikkje samd i at pride-flagget skal veiva i lufta ved kommunale bygg, som her ved Etne tinghus.
Arkivfoto

«Å heisa prideflagget på kommunal stong ville etter mitt syn vera like totalt forfeila som å la arbeidarrørsla si raude fane eller kvinnerørsla sin heva knyttneve flagra i same vinden!»

Abonnement
Sterk oppmoding frå innsendaren av dette lesarinnlegget, om å la den gamle steingarden på Liaheia stå.
Foto: Privat

«La steingarden på Liaheia framleis vera eit monument over strevsamt handarbeid!»

— Rogfast er Noregs mest samfunnsøkonomiske prosjekt, skriv Terje Halleland (Frp) i dette innlegget.
Illustrasjon: Statens vegvesen

«Det finnes ikke et alternativ til Rogfast»

Abonnement
Vindkraftmotstandarar i Hersdal, Tysvær kommune. Foto: Privat

På vakt mot vindkraft

Abonnement

— Å knyta oss nærare til EU, er eit «overgrep» i forakt for Nei-områda

— Elveeigarlaget skal senda rekning til selskapet som har sloppe ut fisken

44-20-katten til anne britt håland

— Kunne det ikkje vore ein ide å starta ein frivillig dyrevernsorganisasjon i distriktet, som hjelper heimlause kattar?

Skribenten tar opp Grannar sin bruk av stadnamn i sommaravisa.

— Dette er dessverre eit eksempel på at Statens kartverk omformar vårt talespråk

Ny rapport: Trur CO2-utsleppa i energiproduksjon aldri meir vil nå 2019-nivå.
ARKIVFOTO: JON EDVARDSEN

Ber om støtte til opprop mot vindkraft

Eitt år har gått sidan Vindafjordhallen i Vats brann ned til grunne.
Arkivfoto: Sirianne Vikestad

Sterke meiningar om ein moglegheitstudie for gjenreising av Vindafjordhallen

Gjensynsgleda blir stor når Torbjørn Skålnes endeleg får treffe barn, barnebarn og oldebarn igjen etter 13 veker utan besøk grunna viruspandemien covid-19. Her med barnebarna (f.v.) Sirianne Vikestad (31) og Gunn Alice Skålnes (33). 
Foto: Privat

I dag fyller Torbjørn 100 år. Den store feiringa vart stansa av korona-pandemien, men barnebarnet si rørande helsing les du her.

Lisa Marie Ness Klungland frå Ølen er føreslått på andre plass på Rogaland Sp si liste til stortingsvalet 2021.
Foto: Privat

— Det er kunnskapen som sit i hovudet som gjer at me veit korleis me skal bruke hendene

Ølen omsorgssenter
ARKIVFOTO: JON EDVARDSEN

«På sykehjemmene har vi våre eldste og svakeste innbyggere, de med dårligste utsikter til å overleve eventuell covid-infeksjon»

Her Lars Olav Bergsvåg (t.v.) saman med, Liv Kari Eskeland, stortingrepresentant frå Vestland Høgre, Roar Gundegjerde, Etne Høgre og Lars Hovda SMV
Foto: Privat.

— For innbyggarane betyr det enklare og raskare saksbehandling

Her er dei to einaste vêrane i fjøset. Vêren til høgre er General Rame, som truleg blir far til meir enn 100 lam dette året.

— Politikken må tilretteleggast for nye tider både for bøndene og for oss forbrukarar

Guri L. Ravatn er Vindafjord SV sin førstekandidat ved haustens kommuneval.
Foto: Jo Straube / Sosialistisk Venstreparti

— I år skal me hylla dei som har stått på, med ennå meir applaus

Skribenten reagerer sterkt på godkjenninga av vindturbinar på Gudbrandsfjellet i Tysvær og fryktar at det same vil skje over store delar av Haugalandet.
Foto: Privat

«Eg ikkje er interessert i denne type lokkepengar. Naturen eg eig er ikkje berre min.»