Ope Forum

Johnny Vik er leiar i fotballgruppa til Ølen IL.
Arkivfoto
Sal av SØK AS:

— Med 50 prosent til stiftelsen får den ein solid eigenkapital

Abonnement
Reagerer på skrivemåte. Slik informerer Statens vegvesen om arbeidet i Espelandsvingane i Ølensvåg.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

— Det eg nå skriv kjem under kategorien «agurknytt»

Sandeid fengsel er eitt av landas billigaste fengsel i drift. — Me kan ikkje bli billigare, seier dei tilsette. Dei 88 insette må liggje på firemannsrom, noko som ikkje er ideelt verken for dei sjølv eller dei tilsette.

— Det er risikabelt å jobbe i Kriminalomsorgen. Også i Sandeid og Haugesund fengsel

Faksimile Grannar 17. juni 2021

— Eg har mista nattesøvnen i fleire veker nå, og treng å uttrykkja meg i eit lesarinnlegg

Abonnement
Illustrasjon: Ørjan Elias Ebbesen Eikemo

Etterlyser trygg heilårshamn

Abonnement
Sommaravisa 2021 til Grannar kom ut i førre veke.

— Eg kan vel seie utan at nokon tar det feil opp, at alle som bur i Åkrafjorden er rike

Abonnement
Tove Elise Madland frå Vindafjord er Rogaland Ap sin tredjekandidat til haustens stortingsval.
Foto: Haakon Nordvik

— Grensa for ubekvem arbeidstid blir av høgreregjeringa stadig utvida

Abonnement
Mister polet: I juni vedtok kommunestyret i Vindafjord at det er opp til Vinmonopolet å bestemme lokasjon i Ølen. Vinmonopolet har tidlegare søkt om at dei ønskjer å flytte frå Ølen senter til det nye handelssenteret i Eiodalen. 
Arkivfoto: Arne Frøkedal

«Politikarane vågar ikkje å ta stilling til om veksten dei legg opp til er berekraftig»

Abonnement
Faksimile frå Grannar 10. mai 2021

— Vi tillét oss difor å spørje styret i banken om dei kan komme opp med tiltak som gjer at campingplassen blir gjenopna og sett i drift allereie den komande sesongen

Abonnement
Statnet svarar på kritikken frå Etne der motstanden mot kraftlinje i urørt natur er stor.
Faksimile: grannar.no

Statnet svarer Kristin Golf frå Etne Venstre

Abonnement
Dette er illustrasjonen som fekk etnebuen til å steila. To traséval sett frå Bergsvegen mot søraustsida av Litledalsvatnet. Det øvste alternativet går over turområdet Strypeheia.
Illustrasjon: STATNETT

Mange opplever også store manglar i konsekvensutgreiingane frå NVE.

Abonnement
Arne Quist Christensen er moderniseringsdirektør i Telenor.
FOTO: TELENOR

Ønsker å sikre moderne nettilgang for alle våre kundar

Abonnement
Mobildekning i området Fikse - Opheim i Ølen er tema i dette lesarinnlegget.
Faksimile Grannar 29. mars 2021

— Dette er ei sak som engasjerer oss. Me har altfor mange år betalt for ei ufullstendig vare

Dette bilde viste seg å innehalda eit artig motiv.
Foto: Foto: Heidi Lien

Sjå kva fotografen fann då ho snudde dette bildet

Abonnement
Asbjørn Espeset i                                                                         Vegforum Øst-Vest ber innstendig om at E134-strekkja mellom Bakka og Mo i Etne kommune blir prioritert i den komande Nasjonale Transportplanen. Her Espeset ved ved «flaskehalsen» Håfoss.
Arkivfoto: Arne Frøkedal

NTP: — Vi beklager sterkt at utbyggingen ikke fortsetter utover Stordalen mot Etne sentrum

Abonnement
Magne Kristian Haugland, her på eit folkemøte om kommunesamanslåing, med klare meiningar om SØK-aksjane. Arkivfoto

— Den beste løysinga for alle interessentane er at SØK AS vert løyst opp

Abonnement
Utfasing av fasttelefonen var nyleg tema i dette Grannar-oppslaget.

— Stopp utfasingen av fasttelefon der det ikke er mobildekning

Abonnement
Svein Arne Theodorsen er prist i Sunnhordland. Foto: Privat

— I kyrkja er påskedagen den store gledefesten. Det er påskedagen som gjer den store forskjellen.

Abonnement
Sølvi Eide Lunde er leiar i Etne og Vindafjord Mental Helse.
Foto: Privat

Fryktar at vi får ein psykisk helse pandemi i etterverknader av Covid-19

Plangruppa som har arbeidd med alternativa for ny SkŒnevik-Etne veg har talt: Den beste l¿ysinga er tunnel til Gr¿nstad. Prosjektleiar Victor Carlsen jr. er n¿gd. Ñ Av alternativa som blei vurderte var dette det rimelegaste.

— Storaksjonærene må gjerne aksjonere for sine salgsyn, men gjør det med alle åpne kort.

Abonnement