Ope Forum

Vindkraftmotstandarar i Hersdal, Tysvær kommune. Foto: Privat

På vakt mot vindkraft

Abonnement

— Å knyta oss nærare til EU, er eit «overgrep» i forakt for Nei-områda

— Elveeigarlaget skal senda rekning til selskapet som har sloppe ut fisken

44-20-katten til anne britt håland

— Kunne det ikkje vore ein ide å starta ein frivillig dyrevernsorganisasjon i distriktet, som hjelper heimlause kattar?

Skribenten tar opp Grannar sin bruk av stadnamn i sommaravisa.

— Dette er dessverre eit eksempel på at Statens kartverk omformar vårt talespråk

Vindkraft er eit heitt tema for tida. ARKIVFOTO: JON EDVARDSEN

Ber om støtte til opprop mot vindkraft

Debatten om Vindafjordhallen raser igjen etter utspel frå rådmannen. Arkivfoto: Sirianne Vikestad

Sterke meiningar om ein moglegheitstudie for gjenreising av Vindafjordhallen

Gjensynsgleda blir stor når Torbjørn Skålnes endeleg får treffe barn, barnebarn og oldebarn igjen etter 13 veker utan besøk grunna viruspandemien covid-19. Her med barnebarna (f.v.) Sirianne Vikestad (31) og Gunn Alice Skålnes (33). Foto: Privat

I dag fyller Torbjørn 100 år. Den store feiringa vart stansa av korona-pandemien, men barnebarnet si rørande helsing les du her.

Lisa Marie Ness Klungland frå Ølen er føreslått på andre plass på Rogaland Sp si liste til stortingsvalet 2021. Foto: Privat

— Det er kunnskapen som sit i hovudet som gjer at me veit korleis me skal bruke hendene

Ølen omsorgssenter ARKIVFOTO: JON EDVARDSEN

«På sykehjemmene har vi våre eldste og svakeste innbyggere, de med dårligste utsikter til å overleve eventuell covid-infeksjon»

Her Lars Olav Bergsvåg (t.v.) saman med, Liv Kari Eskeland, stortingrepresentant frå Vestland Høgre, Roar Gundegjerde, Etne Høgre og Lars Hovda SMV Foto: Privat.

— For innbyggarane betyr det enklare og raskare saksbehandling

Her er dei to einaste vêrane i fjøset. Vêren til høgre er General Rame, som truleg blir far til meir enn 100 lam dette året.

— Politikken må tilretteleggast for nye tider både for bøndene og for oss forbrukarar

Guri L. Ravatn er Vindafjord SV sin førstekandidat ved haustens kommuneval. Foto: Jo Straube / Sosialistisk Venstreparti

— I år skal me hylla dei som har stått på, med ennå meir applaus

Skribenten reagerer sterkt på godkjenninga av vindturbinar på Gudbrandsfjellet i Tysvær og fryktar at det same vil skje over store delar av Haugalandet. Foto: Privat

«Eg ikkje er interessert i denne type lokkepengar. Naturen eg eig er ikkje berre min.»

Sølvi Eide Lunde er leiar i Etne og Vindafjord Mental Helse. Foto: Privat

«Me oppfordrar alle til å ringe ein ven»

Inga utbetring i sikte. E134 er smal mange stader som her ved Håfoss i Etne. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Forventar at E 134 er høgt prioritert når regjeringa legg fram sitt forslag til NTP

Ikkje eit uvanleg syn på E134 med ein trailer som har fått vogna litt av vegbana rett før Mørkelikrysset i Etne. Arbeidet med å utbetre krysset blir lyst ut på anbod denne veka, og då vil også vegbana på dette punktet bli utvida. Det neste er å utvide heile strekninga frå Tveit i Ølen til Gjerde i Etne som blir finansiert av statlege midlar og Haugalandspakken, halvparten på kvar. Oppstart kan bli i 2021. Foto: Jon Edvardsen

Klar tale om E134 og andre samferdelsprosjekt

Havbruk er viktig for å få produsert nok mat, skriv innsendaren bak dette innlegget. Illustrasjonsfoto: Mowi

«Sjølv om næringa kvar dag gjer det me kan for å redusera miljøavtrykket, kjenner eg ein kollega som kvir seg for å fortelja kva ein arbeidar med»

Kan man få god kvalitet og tidlig innsats i barnehagane ved å unnlate å ha mer personale i barnehagane, spør barnehagelærer Randi Lea-Koltveit i dette leserinnlegget. ARKIVFOTO: Jon Edvardsen

«Ved å unnlate å ha mer personale i barnehagene, kan man da få god kvalitet og kunne få til tidlig innsats?»

Skribenten føreslår gondolbane til i fjellet opp frå Vikedal. Arkivfoto: Arne Frøkedal

Har ein visjon om å få til ein gondolbane opp til Hestanipen eller til Lysenuten