Ope Forum

Andrew Greenwood frå Ølen er ikkje fornøgd med den politiske og byråkratiske prosessen som til nå har vore rundt vindkraft-utbygging i Vindafjord.
Foto: Øystein Birkenes

En faktasjekk for ordføreren

Manglande skilt til prestekontoret er tema i dette innlegget.
Foto: Privat

Etterlyser skilt til prestekontoret

Vindkraft-motstanden kjem klart fram i dette innlegget. Bildet er frå Fitjarfjellet.
Foto: Arne Frøkedal

— Som grunneigar og senterpartveljar kjenner eg meg skamfull, lei og veldig makteslaus i denne saka

Første steg for overbygd tribune er på plass på stadion i Vats. Styreleiar Øyvind Nordtveit seier dei investerer for at det skal bli endå trivelegare å besøkje anlegget på Kårhus.
Foto: Jon Edvardsen

«her skal me ha opp ein hall igjen, med basseng, og Vindafjord kommune skal sjølvsagt støtte dette»

Forfattaren meiner at Vindafjord kommune må kunne ta over arbeidet med utvikling av tomter til bustadar sjølv.
Foto: Espen Mills/etnebilder.no

«Det er ingenting som tilsier at tomter til husbyggere i kommunen skal koste 400 prosent mer enn tomter til næringslivet»

«Vårt første mål er å få på plass eit tett samarbeid med næringslivet»

«Ordninga der kommunar som ikkje oppfører seg blir sultefôra, er skadeleg for lokaldemokratiet»

Vindafjordhallen brann ned natt til måndag 22 juli.Foto: Grethe Hopland Ravn

«Kjære vatsbu, me må snakka om Vindafjordhallen»

I innlegget blir det etterlyst ein konsekvensanalyse i forslaget om å legga ned Ølen omsorgssenter.
Foto: Jan Martin Grindheim

«Vindafjord-rådmannen sitt forslag til innsparinger er underlig lesning»

Knut A. Omdal er tidlegare kommunelege i Vindafjord.
Arkivfoto

«Det nytter ikke med en god grunnbemanning om ikke det psykososiale arbeidsmiljøet er godt»

Hva mener Vierdal om vindkraft?

«All eldreomsorg skal vere prega av respekt for brukarane»

«Dei tilsette er den viktigaste ressursen i kommunen»

«Så hva er grunnen kjære ordfører. For lite å bruke pengene på?»

«Kommunestyret har behandlet mange saker på tvers av innbyggerne sitt syn»

«Senterpartiet sikra Vikedal legekontor»

«Me treng nytenking, utvikling, nokon som kan gå føre og skapa ein positiv atmosfære»

«Veien» videre med Etne Høyre

Det var stor trengsel framfor rådhuset då ølensbuen forsvara bassenget i kommunesenteret. Formannskapsmedlem Reidar Håvås (Ap) var blant politikarane som måtte bane seg veg inn i rådhuset.
Foto: Jon Edvardsen

— Å la vere å stemme er det same som å seie frå seg sitt personlege ansvar

Småspeidarane kunne ta eit eige leirmerke. Eit av krava var å spikke seg eit pinnedyr og lufte det på vegane rundt i leiren. F.v. Nora Funderud, Emilija Zvirblyte, Kamilla Tveiten, Lilly Karlsen og Thea Knudsen. Foto: Privat

«Turen var lang, dei skulle langt over snøgrensa og gradstokken viste null grader»

Lesaren melder!
Abonnement