Ope Forum

Hurtigbåten blir ikkje fjerna frå Ølen frå 1. januar. Den skal i alle fall gå til 1. mars og i mellomtida skal Hordaland og Rogaland bli samde om å oppretthalde ruta på permanent basis. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Ryfylkingane vil ikkje finna seg i redusering av hurtigbåtrutene

Asbjørn Espeset i                                                                         Vegforum Øst-Vest ber innstendig om at E134-strekkja mellom Bakka og Mo i Etne kommune blir prioritert i den komande Nasjonale Transportplanen. Her Espeset ved ved «flaskehalsen» Håfoss.
Arkivfoto: Arne Frøkedal

«Den dårlegaste parsellen mellom Drammen og Karmøy»

Abonnement
Listetopp Kristin Golf og Venstre kjem ikkje inn i kommunestyret om den siste målinga blir fasit på valdagen.
TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

«Kjære innbyggjarar i Etne kommune, me har fått eit rop frå ungdommen»

Abonnement
Furevatnet er døme på bruk av lokalt stadnamn i kart innsendar meiner er feil.

— Kartet er bra det, men det som er feil er skrivemåten på namn

Faksimile av oppslag i Grannar 15.10.2020.

— Vi jobbet mot målet om nytt basseng lenge før den tragiske brannen i Vats

Siri Klokkerstuen er 1. kandidat for Etne Ap ved valet i september.
FOTO: ØKLAND FOTO/ETNE AP

— Etne Frp,  gjer leksa og ikkje bygg debatten på synsing og gamle historier

Kristian Haraldson Resset er kommunestyrerepresentant for Bjoa bygdeliste. 
Foto: Jon Edvardsen

«At kommunedirektøren på denne måten får lov til å drive politikk er beklageleg»

Abonnement
Foto: Irene Mæland Haraldsen

— Uverdig å kalla dei velferdsproffitørar

Kommunepolitikar Linda Skaar for Miljøpartiet dei grøne meiner det er viktig å få fram kva lokale bedrifter bidrar med i det grøne skiftet. Partiet vil gjerne bidra til samarbeid for å få fram gode, lokale klimatiltak. 
Foto: Jon Edvardsen

— Me brenn for levande bygder og det er eg sikker på at dei fleste i kommunestyret gjer

Brannsjef Dag Botnen i Haugaland brann og redning IKS. 
Arkivfoto

— Hovudansvaret for å løyse opp i innmelde bekymringar ligg hos meg

Solid vekst på Bjoa. Ole Marthon Granberg er snart klar med ein ny type vernehanskar.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

Kraftsalve frå Bjoa mot konsulentrapport og skulenedlegging

Kristian Haraldson Resset er kommunestyrerepresentant for Bjoa bygdeliste. 
Foto: Jon Edvardsen

— To år og minst  ein kvart million kroner seinare er kommunedirektøren framleis langt unna noko som liknar på det vi ba han om i 2018

Norconsult sin rapport om skular og barnehagar i Vindafjord skaper stor debatt.
Faksimile: Oppslag i Grannar 23. september i år

— Inga levande bygd utan skule og barnehage

Grannar har hatt fleire oppslag om konflikten i det regionale brannvesenet. Her framside 17. februar 2020.

— Ikkje akkurat motiverande for brannmannskapa når brannsjefen reiser rundt i kommunestyra og kritiserer sine eigne

Ikkje mange veger i Noreg har så mykje næringstrafikk som E134 gjennom Etne og Vindafjord. Likevel er det denne delen av E134 som er dårlegast på strekninga frå svenskegrensa til Karmøy. I dette lesarbrevet lovar Høgre å prioritere E134 i arbeidet med Nasjonal transportplan.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

«Det kan òg tenkjast at det er krefter andre stader i landet som vil ha ny veg, og dei tener mest på at vi kastar stein på kvarandre»

Samferdslepolitikar Arne Bergsvåg (Sp) var ikkje kjend med at nedlegging av ferjesambandet til Utbjoa er på fylkespolitikarane sitt bord i Hordaland.
Arkivfoto

"Det som må vere det overordna målet for E134 inn i komande NTP, er at E134 blir prioritert med ei samanhengande utbygging»

Lisa Marie Ness Klungland er oppvaksen like nedanfor denne grassletta på Nerheim i Ølen. Etter sommaren byrjar ho i fast jobb i Stavanger, men ser ikkje vekk frå å flytta heimover igjen. Foto: ANITA HAUGLAND

Nei til nedlegging av barnehagane og skulane våre!

Tragedien i Moria-leiren i Hellas engasjerer mange.
Foto: REUTERS/Alkis Konstantinidis

— Sjokk og medkjensle vart diverre avløyst av frustrasjon og vantru: Norge vil ta i mot 50!

Kva skal ein bygdekommune vere, spør innsendaren. Biletet viser Ølen.
Foto: Espen Mills

«Skal ein oppretthalda bygdene eller skal ein satsa på at folket flyttar inn til «byen» Ølen. Og kva skal dei då leva av der?»

Abonnement
Innsendaren er ikkje samd i at pride-flagget skal veiva i lufta ved kommunale bygg, som her ved Etne tinghus.
Arkivfoto

«Å heisa prideflagget på kommunal stong ville etter mitt syn vera like totalt forfeila som å la arbeidarrørsla si raude fane eller kvinnerørsla sin heva knyttneve flagra i same vinden!»

Abonnement