Ope Forum

Kan man få god kvalitet og tidlig innsats i barnehagane ved å unnlate å ha mer personale i barnehagane, spør barnehagelærer Randi Lea-Koltveit i dette leserinnlegget. ARKIVFOTO: Jon Edvardsen

«Ved å unnlate å ha mer personale i barnehagene, kan man da få god kvalitet og kunne få til tidlig innsats?»

Skribenten føreslår gondolbane til i fjellet opp frå Vikedal. Arkivfoto: Arne Frøkedal

Har ein visjon om å få til ein gondolbane opp til Hestanipen eller til Lysenuten

Kaffi og pannekaker på Sjoardagen hos husflidslaget i fjor. Frå venstre: Ingunn Lothe, Synnøve Opstvedt, Vigdis Østerås, Signe Buajorde og Målfrid Arnestad. Foto: Privat

Til neste år kan husflidslaget feira 40 år

Magnus Brostrup Landstad (f. 7. okt. 1802-d. 8. okt. 1880)

«Jubileet bør verta markert til gagns i kyrkjelydane våre»

Bustadfeltet i Trovåg har flest hus i dag i krinsen med 20 hus, og feltet er utvida mot nord med 17 nye tomter. Over halvparten er selde. Feltet er sentralt i krinsen som vil melde overgang frå Vikebygd til Skjold. FOTO: KALSTVEIT & VIK

— Ungdomane her i bygda har eit sterkt forhold til fellesskapet i bygda og også sjølve bygda

Debatten går: Trovåg til Skjold eller framleis i Vikebyg? Arkivfoto

— Den prosessen som her er starta får kanskje større konsekvensar enn kor enkeltpersonar skal hente pakkeposten?

Politiet kan ikkje slå fast at ein grill i ei bosskorg på veggen var årsak til brannen i Vindafjordhallen natt til 22. juli. Men KLP Forsikring påstår ein slik samanheng når selskap krev avkorting av forsikringsoppgjeret med 30 prosent. Foto: Jon Edvardsen

Føreslår å samla alle ungdomsskuleelevane i Vats

Vindkraft-motstanden kjem klart fram i dette innlegget. Bildet er frå Fitjarfjellet. Foto: Arne Frøkedal

Svært kritisk til NVE sin saksbehandlingskultur

Faksimile frå Grannar 30. desember 2019

Går i rette med Statens vegvesen om fartsgrense på Movegen

Magne Christiansen, banksjef SpareBank 1 SR-Bank avd. ¯len

Tankar ved årsskifte

— Me har felles ansvar for å visa at me ynskjer folk til Etne og Vindafjord

John Karsten Hustveit er dagleg leiar ved Åkrafjordtunet og styreleiar i Åkrafjorden Oppleving AS. Arkivfoto: Øystein Silde Frønsdal

Tankar ved årsskifte

— Eit håp er at ungdommen kjem heim igjen til spennande arbeidsplassar knytt til reiseliv og landbruk

Lauren McPherson Simonsen er dagleg leiar i Haugesund Turistforening. Foto: Haakon Nordvik

Tankar ved årsskifte

— Når eg tenker på berekraft på veg inn i det nye året, tenker eg også mest på folk

Anne Sofie Sandvik er kommunalsjef for samfunnsutvikling i Vindafjord kommune. Arkivfoto: Jon Edvaradsen

Tankar ved årsskifte

— Lykke er samlinga av gode augeblikk og gode møte mellom enkeltmenneskje

Etterlyser interesse frå kommunane. Teleslynge er eit viktig hjelpemiddel for personar med hørselshemming meiner leiaren i lokallaget HLF Grannelag, Victor Carlsen jr. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Moderne teleslynge på plass på Åkrafjordtunet

Abonnement
Innsendar føreslår tunnel (blå strek) frå Engslegjerd til Mo, i staden for trase i dagen, slik vegen er planlagd (farga raudt). Kartskisse: Statens vegvesen

— Viss Etne kommune hadde engasjert seg i tunnelsaka og trekt inn samferdselsministeren, hadde ein kome lengre og fått arbeidet i gang

Dette er lokaliteten utafor Bjoa der skaden på ein merd førte til at store mengder oppdrettslaks rømte halvanna månad sidan. Foto: AFB/Ove Gjerde.

— At laksemilliardærane kjem med truslar om utflagging, om forslaget blir vedteke, er inga overrasking

Håvard Rørtveit (H) frå Vindafjord og Johanne Rafdal Lauritsen (H) frå Etne meiner det er feil veg å gå dersom Vindafjord seier opp avtalen med Etne der dei to kommunane samarbeider om ei SLT-stillinga som skal hindre at unge kjem på skråplanet. Foto: Jon Edvardsen

— Ei kortsiktig og egoistisk løysning som kan få alvorlege konsekvensar

Skodespelarar og musikarar klare for premiere. Eline Kvammen Haugen, Emeli Moe Nonaj og Vanja Sørheim står rundt mikrofonen. Foto: Etne kulturskule

— Skal me framleis kalla oss kulturkommune, må me faktisk satsa på kulturen òg, ikkje berre skrapa til beinet

FAU ved Enge skule med sterk appell til politikarane om å unngå dramatiske kutt i skulen. Foto: Arne Frøkedal

— Me vonar politikarane i Etne kommune ikkje byggjer ned skule- og oppvekstvilkåra for barn og ungdom i kommunen

— Problemet til oss på bygda er ikkje ein osloelite som jobbar imot oss

Abonnement