Ope Forum

Vik skule er i best stand blant dei minste skulane i Vindafjord, medan det er verre for Bjoa, Imsland og Vats, ifølgje Norconsult. Med overkapasitet i skulane kan Imsland og Bjoa stå lagleg til for hogg. Arkivfoto: Jon Edvardsen

— Det å ikkje ha ein skule eller barnehage i ei bygd, betyr nedlagte bygder, ikkje levande, slik kommunen har som mål

Etne er blant kommunane som krev skatt av dei som har eigedom i kommunen.
ARKIVFOTO: ESPEN MILLS

«Følest som ei straff for å ha laga seg tak over hovudet»

Abonnement
Det er mykje aktivitet i Skakkesenteret. Her frå idrettshallen.
ARKIVFOTO

«Skakke gir så mykje tilbake om vi er mange som gir»

Abonnement
Trolsk stemning i Nedre Vats då morkret fall på, og skodda kom sigande ned på bana. Foto: Magne Skålnes

«Mest ingenting sosialt foregår i Vats lenger. Skal me berre akseptera det, eller gjera noko med det?»

Abonnement
Arne Bergsvåg og Hanne Marte Vatnaland i Rogaland Sp skriv om distriktspolitikk.
Foto: Rogaland Sp

— Regjeringen har siden de kom til makten i 2014 kuttet halvparten av midlene til fiberutbygging i distriktene

Vikedalselva er ein del av eit verna vassdrag og må ikkje rørast, meiner forfattarane bak dette innlegget.
Arkivfoto

— Senterpartiet og Frp vil byggje ut verna vassdrag. Det kan me ikkje tillate

Guri L. Ravatn er Vindafjord SV sin førstekandidat ved haustens kommuneval.
Foto: Jo Straube / Sosialistisk Venstreparti

— Det er ikkje alltid like enkelt å vera folkevald i opposisjon i Vindafjord. Særskild i klima, natur og miljø-saker

Kjell Arild Pollestad har lese innlegget til Grannar-spaltist Steinar Aalvik og kjem her med sine kommentarar.

«Eg er viss på at Steinar Aalvik vil få eit ljosare syn både på katolisismen og Sankt Olav etter ei brødskive av dette slaget.»

Krakkanuten midt i bildet skil Vatnedalen frå resten av Vats-bygda. Foto: Jon Edvardsen

— Elleflotåsen og Krakkanuten kan ennå hindra at dobbeltløp av monstermastrer og motorveg fyller den fagre Vatnedalen

Låg vasstand i kraftmagasina landet over har drive straumprisen i vêret. Samtidig brukar vi meir straum enn nokosinne, viser tal frå NVE
FOTO: Alf Ove Hansen / NTB scanpix / NPK

Må gjera straumnettet større

Abonnement
Fekk heile kommunestyret med seg. Kristin Golf (V) var nøgd med at kommunestyret samlast om eit negativt høyringssvar i kraftsaka.
Arkivfoto: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

— Det er ikkje slik at me i Etne ikkje skjønar behovet for meir kraft i regionen vår

Abonnement
Styreleiar i Imsland Bygdekvinnelag, Anita Øvregård, rører i gryta med eit stort smil, og det med god grunn. Deira initiativ til fokus på inkludering og integrering over eit godt måltid vart ein suksess i helga. Foto: Sirianne Vikestad

«Me har gjort oss så sårbare. Ikkje berre i landbruket, med tanke på soyaen frå Brasil, men mat generelt.»

Abonnement
Kommuneoverlege Terje Kleiven trur importsmitte er det mest sårbare punktet lokalt dersom den nasjonale smitten går ned samstundes. Først om ei veke kan ein eventuelt konkludere med at det lokale utbrotet er over.

«Tidlegare har eg kanskje ønska meg snille born til jul. I år ønskte eg meg lite smitte og vaksine til alle.»

Abonnement
Oddny Miljeteig heime i stova på Tøsse i Åkrafjorden.
Foto: Grethe Hopland Ravn

«Menneska har hersa slik med naturen og klimaet at dei no rett og slett daskar oss kraftig over fingrane»

Abonnement
Nils Einar Steinstø flytta i sommar heim igjen til Etne etter 30 år. No gler han seg til å jobba for eit godt næringsliv i Etne og Vindafjord, som ny dagleg leiar i Fikse Næringsutvikling. 
Foto: Grethe Hopland Ravn

«Enkelte har alt tatt gigantiske framsteg, nokre er framleis på same stad som i mars 2020.»

Abonnement
Anne Margrethe Eidhammer ved bunkersen på Fikse i Ølen, som ligg like i hennar nabolag.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

«Det som hende her er historisk og den einaste krigshandlinga her på bygdene dei fyrste dagane av krigen.»

Abonnement
Tøsse og vegen opp til Eikemo, eit område der to mindre kraftutbyggingar er under planlegging.
Foto: Espen Mills/etnebilder.no

«Du verden for ei nordside vi kunne hatt, hadde Etne kommune vore meir framsynte»

Abonnement
Skjermbilde-2020-12-04-kl-124828

— Difor etterlyser eg eit folkemøte om monstermaster

Hurtigbåten blir ikkje fjerna frå Ølen frå 1. januar. Den skal i alle fall gå til 1. mars og i mellomtida skal Hordaland og Rogaland bli samde om å oppretthalde ruta på permanent basis. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Ryfylkingane vil ikkje finna seg i redusering av hurtigbåtrutene

Asbjørn Espeset i                                                                         Vegforum Øst-Vest ber innstendig om at E134-strekkja mellom Bakka og Mo i Etne kommune blir prioritert i den komande Nasjonale Transportplanen. Her Espeset ved ved «flaskehalsen» Håfoss.
Arkivfoto: Arne Frøkedal

«Den dårlegaste parsellen mellom Drammen og Karmøy»

Abonnement