Ope Forum

Solid vekst på Bjoa. Ole Marthon Granberg er snart klar med ein ny type vernehanskar.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

Kraftsalve frå Bjoa mot konsulentrapport og skulenedlegging

Kristian Haraldson Resset er kommunestyrerepresentant  for Bjoa bygdeliste. 
Foto: Jon Edvardsen

— To år og minst  ein kvart million kroner seinare er kommunedirektøren framleis langt unna noko som liknar på det vi ba han om i 2018

Norconsult sin rapport om skular og barnehagar i Vindafjord skaper stor debatt.
Faksimile: Oppslag i Grannar 23. september i år

— Inga levande bygd utan skule og barnehage

Grannar har hatt fleire oppslag om konflikten i det regionale brannvesenet. Her framside 17. februar 2020.

— Ikkje akkurat motiverande for brannmannskapa når brannsjefen reiser rundt i kommunestyra og kritiserer sine eigne

Ikkje mange veger i Noreg har så mykje næringstrafikk som E134 gjennom Etne og Vindafjord. Likevel er det denne delen av E134 som er dårlegast på strekninga frå svenskegrensa til Karmøy. I dette lesarbrevet lovar Høgre å prioritere E134 i arbeidet med Nasjonal transportplan.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

«Det kan òg tenkjast at det er krefter andre stader i landet som vil ha ny veg, og dei tener mest på at vi kastar stein på kvarandre»

Samferdslepolitikar Arne Bergsvåg (Sp) var ikkje kjend med at nedlegging av ferjesambandet til Utbjoa er på fylkespolitikarane sitt bord i Hordaland.
Arkivfoto

"Det som må vere det overordna målet for E134 inn i komande NTP, er at E134 blir prioritert med ei samanhengande utbygging»

Lisa Marie Ness Klungland er oppvaksen like nedanfor denne grassletta på Nerheim i Ølen. Etter sommaren byrjar ho i fast jobb i Stavanger, men ser ikkje vekk frå å flytta heimover igjen. Foto: ANITA HAUGLAND

Nei til nedlegging av barnehagane og skulane våre!

Tragedien i Moria-leiren i Hellas engasjerer mange.
Foto: REUTERS/Alkis Konstantinidis

— Sjokk og medkjensle vart diverre avløyst av frustrasjon og vantru: Norge vil ta i mot 50!

Kva skal ein bygdekommune vere, spør innsendaren. Biletet viser Ølen.
Foto: Espen Mills

«Skal ein oppretthalda bygdene eller skal ein satsa på at folket flyttar inn til «byen» Ølen. Og kva skal dei då leva av der?»

Abonnement
Innsendaren er ikkje samd i at pride-flagget skal veiva i lufta ved kommunale bygg, som her ved Etne tinghus.
Arkivfoto

«Å heisa prideflagget på kommunal stong ville etter mitt syn vera like totalt forfeila som å la arbeidarrørsla si raude fane eller kvinnerørsla sin heva knyttneve flagra i same vinden!»

Abonnement
Sterk oppmoding frå innsendaren av dette lesarinnlegget, om å la den gamle steingarden på Liaheia stå.
Foto: Privat

«La steingarden på Liaheia framleis vera eit monument over strevsamt handarbeid!»

— Rogfast er Noregs mest samfunnsøkonomiske prosjekt, skriv Terje Halleland (Frp) i dette innlegget.
Illustrasjon: Statens vegvesen

«Det finnes ikke et alternativ til Rogfast»

Abonnement
Vindkraftmotstandarar i Hersdal, Tysvær kommune. Foto: Privat

På vakt mot vindkraft

Abonnement

— Å knyta oss nærare til EU, er eit «overgrep» i forakt for Nei-områda

— Elveeigarlaget skal senda rekning til selskapet som har sloppe ut fisken

44-20-katten til anne britt håland

— Kunne det ikkje vore ein ide å starta ein frivillig dyrevernsorganisasjon i distriktet, som hjelper heimlause kattar?

Skribenten tar opp Grannar sin bruk av stadnamn i sommaravisa.

— Dette er dessverre eit eksempel på at Statens kartverk omformar vårt talespråk

Ny rapport: Trur CO2-utsleppa i energiproduksjon aldri meir vil nå 2019-nivå.
ARKIVFOTO: JON EDVARDSEN

Ber om støtte til opprop mot vindkraft

Eitt år har gått sidan Vindafjordhallen i Vats brann ned til grunne.
Arkivfoto: Sirianne Vikestad

Sterke meiningar om ein moglegheitstudie for gjenreising av Vindafjordhallen

Gjensynsgleda blir stor når Torbjørn Skålnes endeleg får treffe barn, barnebarn og oldebarn igjen etter 13 veker utan besøk grunna viruspandemien covid-19. Her med barnebarna (f.v.) Sirianne Vikestad (31) og Gunn Alice Skålnes (33). 
Foto: Privat

I dag fyller Torbjørn 100 år. Den store feiringa vart stansa av korona-pandemien, men barnebarnet si rørande helsing les du her.