Val 2019

Ap sin gruppeleiar Siri Klokkerstuen meiner 100-lappen folk flest sparar på at posisjonen vil heve botnfrådraget i eigedomsskatten, kunne vore brukt på nye skulebøker til elevar i Etne-skulen. Kommunen får om lag 300.000 mindre i samla skatteinntekter om forslag til posisjon blir vedtatt 10. desember.
ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Om Ap får det som dei vil blir det slutt på onsdagsfri for dei yngste elevane i Etne: — Eit kvalitetsløft for ungane.

Abonnement
Vigdis Madssen er 1. kandidat for Etne Raudt ved kommunevalet.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Vigdis Madssen veit ikkje kven som står bak dei mystiske innmeldingane i partiet Raudt Etne, som ho er gruppeleiar for. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

— Eldreomsorga må leggast om

Abonnement
Guri Ravatn frå Ølen er toppkandidat for Vindafjord SV i kommunevalet.
Foto: Jon Edvardsen

 — Kommunen er avhengig av frivillig innsats

Abonnement
Kenneth Karlsen og Frp gjorde eit svært godt val i Etne og blir belønna med å bli varaordførar.
ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOENKenneth Karlsen er 1. kandidat for Etne Frp ved kommunevalet.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Kenneth Lyng Karlsen (Frp) har bede om permisjon frå alle sine politiske verv ut året. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Varaordførar Kenneth Karlsen (Frp) støttar kravet om likebehandling.

— Reduser millionlønna til ordføraren

Abonnement
10. klassingen Emilie Egberg (i midten) ønskjer at Etne-politikarane hentar fram tunnel-planene mellom Etne og Skånevik att. Ho sat mellom medelevane Sina Marie Eljervik (t.v.) og Anita Vaka Åsheim.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Politikarane var budde på å diskutere kommunesamanslåing og vindmøller. Ungdomane ville snakke om tunnel.

Abonnement
Varaordførar Tove Elise Olsen Frøland (Ap) som er frå Vats, blei overraska av forslaget om å legga ned barnahegen i bygda.
Ny meiningsmåling viser at Ap er i fritt fall i Vindafjord:

— Eg har ikkje sett at det kan gå så gale som dette

Abonnement
Modolf Haraldseid, ordførarkandidat for Vindafjord Høgre. Foto: Jon Edvardsen

— Etne og Vindafjord kan med fordel drivast i lag

Abonnement
Verken Guri Ravatn (SV) t.v, eller Modolf Haraldseid (H) t.h var enig med Mats Årvik (Frp) om å utelata basseng i Vindafjordhallen.
Foto: Irene Mæland Haarldsen

Mats Årvik (Frp) var den einaste som ikkje ville ha basseng i den nye Vindafjordhallen.

Abonnement
Siri Klokkerstuen er 1. kandidat for Etne Ap ved valet i september.
FOTO: ØKLAND FOTO/ETNE AP

— Eg vel å arbeide med utvikling i eigen kommune inntil vidare

Abonnement
Johannes Silde (t.v.) og Egil Kambo håpar det skal let seg gjere å ta ut skog på Kambe.

— Importen av ost og yoghurt, spesielt frå EU, er i kraftig vekst. Det er urovekkjande for norske bønder.

Abonnement
istetopp for Senterpartiet til kommunevalet, Ole Johan Vierdal. Foto: Jon Edvardsen

— Utgiftene må ned, det er heilt klart

Abonnement
Lars Olav Bergsvåg er 1. kandidat for Etne Høgre ved kommunevalet.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

— Vil jobba for kommunesamanslåing

Gustav Løge Fosse.  Foto: Jon Edvardsen

— Eg ønskjer at det skal vera godt å veksa opp og bli gamal i Vindafjord

Abonnement
Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim er 1. kandidat for Etne Senterparti ved kommunevalet.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

— Ønskjer ikkje bestemor på anbod

Abonnement
Offer for taktisk røysting. Steinar Frønsdal er lokallagsleiar i Etne KrF og hadde  1. plass på vallista.
ARKIVFOTO

— Ein må fokusera på denne tankegangen lenge før elevane kjem til ungdomsskulealder

Abonnement
Mats Årvik er listetopp for Vindafjord Frp, og han vil avvikle Vikedal legekontor sidan avstanden til Ølen er liten. Foto: Jon Edvardsen

— Vi bør vurdere støtta til Haugalandspakken

Abonnement