91

Helsesøster Lene Skartland (t.v) gjer klar for vaksinering av Åse Synnøve Bakke.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

Pangstart for drop-in vaksinering

Abonnement