KonfCamp

Julia Garderhagen (t.v.), Alva Sjøgren og Sofie Johanna Håland lot seg inspirere av talen om å gjere seg bevisst sin eigen verdi og vite at ein er elska. 
FOTO: SRIANNE VIKESTAD

200 ungdommar samla i Etne for å lære om menneskeverd

Abonnement