Prestalio

Denne kulverten i det nye bustadfeltet i Prestalio klarte ikkje å ta unna dei enorme vassmengdene som kom ned frå lia ovanfor under flaumen 26. september i fjor. Bildet er teke eit par dagar seinare.
ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

NVE åtvara mot denne kulverten. Kommunen gjekk god for den. Så kom flaumen.

Abonnement