Vassverk

Rådgjevar Axel Krüger (t.v.) og fagleiar for vatn og avløp i Etne kommune, Eirik Molland slår fast at vasskvaliteten i dei kommunale vassverka er god. Bilete er tatt ved Etnesjøen vassverk som snart skal rustast opp for fleire millionar kroner.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Investerer millionar for å sikre drikkevatnet

Abonnement
Leiar for kommunaltekniske tenester i Vindafjord kommune, Marit Ø. Ilstad, stadfestar at reparasjonar av gatelys vart sett på vent på grunn av for lite pengar på budsjettposten.
Arkivfoto: Jon Edvardsen

Jobbar for å minske lekkasjetap

Abonnement
Rådgjevar Axel Krüger (t.v.) har vore med og utarbeidd ROS-analysen som ikkje tilrår hogst i nedslagsfeltet til Etnesjøen vassverk.
Her er han ved vassverket saman fagleiar for vatn og avløp i Etne kommune, Eirik Molland.
ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Planlegg nytt høgdebasseng i Etne

Abonnement