VEGMØTE

Heile strekninga mellom Bakka og Solheim er planlagd med same standard som nye E134 gjennom Skjold (bildet).

FOTO: TOMIN MELING/MELING MEDIA

Bakka-Mo kan bli prioritert i tøff kamp om statlege vegpengar

Abonnement